Čarovná příroda vzkazuje lidem
Ezoterika

Čarovná příroda vzkazuje

Ona jen je. Patří k nám tak, jako my patříme k ní. Pro mnohé z nás je samozřejmostí, byť krásnou ve všech obdobích. A pro mnohé z nás je naprosto udivující, čarující, magickou syntézou všeho dokonalého, kdy se dnes a denně tají dech nad dokonalostí každé kapky rosy na stéblu trávy až po gigantické stromy či rozkvetlé Číst dále >>

Zákon vzájemné přitažlivosti platí pro všechno a všechny
Ezoterika

Zákon vzájemné přitažlivosti

CESTA KE ŠTĚSTÍ . . .  Všichni pracujeme s jednou nekonečnou silou. A všechny nás provázejí naprosto stejné přírodní zákony vesmíru, které jsou tak přesné. Ať už jsme kdekoli – v Indii, Austrálii, na Novém Zélandu, New Yorku – všichni pracujeme s jednou silou. Jedním zákonem. A tím je přitažlivost! „Zákon přitažlivosti“ funguje od počátku věků. Číst dále >>

Vše, co je v nás, je dobré
Ezoterika

Vše, co je v nás

Žijeme v multidimenzionálním Universu, které je částí a nekonečným vědomím toho, co nazýváme Bůh a Stvoření. Jsme multidimenzionální bytosti. Touha kontrolovat a dominovat nad ostatními je výrazem vlastní hloubky, která není vyvážena. Po odkrytí závoje tajemství se rychle dostaví okamžik, kdy budou dny manipulace a dominance sečteny. Ale ti, co kontrolují svět, Globální Elita, je náš Číst dále >>

Pravidla naší duchovní rovnováhy
Ezoterika

Pravidla duchovní rovnováhy

V současné době jsme doslova zavaleni informacemi o tom, co všechno dělat nebo nedělat, abychom dosáhli stavu klidu a vyrovnanosti. Existuje nepřeberné množství různých technik a doporučení. Na jedné straně je to tak v pořádku, každý si alespoň může vybrat to své, a na straně druhé tato přemíra informací nás uvádí do nepříjemného stavu zmatku a dezorientace. Číst dále >>

Výkon éterického záření - obr. 1
Éterika

Výkon éterického záření

Ruský éterik prof. Ignatěnko svého času rozpustil mraky před několika sty osob v Průhonickém parku. Odhadnutý hmotný výkon, vycházeje z odpaření vodní masy v mraku, činí 100 megawatt. Tento výkon, generovaný éterikem na popud jeho vědomí přes astrální tělo (nevědomí), putuje nějakým způsobem z aury Ignatěnka do hmoty mraku. Domníváme se, že se tak Číst dále >>

Uzdravme naši zem a uzdravíme sebe.
Ezoterika

Uzdravme naši zem!

Přátelé, minule jsem se věnovala našim Léčivým schopnostem. Jak uzdravit sama sebe, jak naslouchat svému nitru, ve kterém dlí Bůh… Naše podvědomí zrcadlí na povrchu v našich tělech svůj odraz. Na člověku je většinou viditelné, jak je na tom duševně. Pokud si nenasadíme jednu z x masek, které demaskují náš opravdový stav duše. Číst dále >>

Máš léčivé schopnosti? Ano, každý je má.
Ezoterika

Máš léčivé schopnosti?

Ano, jistě. Nežije jediný člověk na Zemi, který by je neměl. Všichni jsme součástí jednoho božího celku, všichni jsme zrozeni z ducha věčnosti. Jak je zažít, procítit, aktivovat, jak uvěřit tomuto fenoménu, že jsme každý sám sobě léčitelem? Mocným okamžikem uvědoměním si, že všechny mocné nástroje k „opravě“ našeho chrámu vlastníme ve Číst dále >>

Léčivé rozjímání nad životem a vděčnost
Ezoterika

Léčivé rozjímání nad životem

Dnešní téma je vděčnost. Jsme vděční za vše, co nám Bůh dal i vzal… Umíme prožít tato slova bez všednosti, ale s naprostým prožitkem našeho srdce, které horoucně kýve a nepřemýšlí nad úzkostmi a bolestmi námi zažitými? A přitom bez potlačování našich emocí, které strádají buď ve velkých výbuších či naopak potlačováním a zasouváním až za hranice Číst dále >>

Éter, informace, kosmická energie jak fenomén výzkumu.
Éterika

Éter, informace, kosmická energie

Zahajují tento soubor článků popsáním a vlastnostmi existence látky nazývané éterem, která vyplňuje celý vesmír. Vědu o éteru jsme nazvali éterikou. Tato věda se filosoficky opírá o postmodernismus, který stanoví, že v poznávání světa existuje více cest, danými různými řečovými hrami mezi svébytně nalezenými pojmy. Souvisí to s tím, že náš svět se dostává do Číst dále >>

Zkratka EFT zamená Emotional Freedom Techniques – Technika emoční svobody
EFT

EFT terapie

EFT – Emotional Freedom Techniques – Technika emoční svobody je ve své podstatě kombinací klasické psychoterapie a akupresury. Je založena na poznání, že příčinou většiny problémů, kterými můžeme trpět jsou emoční bloky způsobené traumatickými nebo jinými událostmi v našich životech. To je shrnuto do věty, že: „Příčinou všech negativních emocí a z nich vyplývajících emocionálně Číst dále >>

Automatická kresba je technika, kdy člověk nepřemýšlí nad tím, co zrovna kreslí.
Automatická kresba

Automatická kresba – hlas podvědomí

Automatická kresba je technika, kdy člověk nepřemýšlí nad tím, co zrovna kreslí, ale nechá pracovat spíše intuici. Může sloužit jako relaxační cvičení, nebo ji lze použít např. pro diagnostiku nemocí. Kresbou (tvarem, dynamikou a barevností) lze intuitivně v mimosmyslovém vnímání přenést problém na papír v reálné podobě a s nadhledem pak nalézt cestu k řešení. Automatická kresba Číst dále >>

Harmonizace čaker je jejich uvedení do souladu a stejné velikosti.
Ezoterika

Harmonizace čaker

Téměř každý den nás napadají myšlenky ovlivněné nějakým strachem, protože se často dostáváme do situací, které v nás strach a obavy probouzejí. V těchto situacích můžeme nevědomky absorbovat negativní energii strachu i do svých čaker. Očista energetického těla je stejně důležitá jako pravidelné mytí rukou nebo obličeje. Harmonizace čaker je jejich uvedení do souladu Číst dále >>

Chcete si zkusit vzpomenout na své minulé životy?
Ezoterika

Jak si vzpomenout na minulé životy

Byli jste v minulém životě astronautem? Pionýrem? Herečkou, nebo královnou? Chtěli byste to zjistit? Objevování minulých životů je zábava. Je to snadné, uvolňující a nepotřebujete k tomu žádného hollywoodského terapeuta. V tomto článku se dozvíte, jak si během chvíle vzpomenout na své minulé životy. 1 Připravte si místnost. Zajistěte, aby v místnosti byla příjemná teplota – Číst dále >>

Reiki je životní léčivá energie.
Ezoterika

Co je to reiki

Reiki je univerzální léčivá energie. Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým. Mnohde se dočteme, že to je energie, kterou nám daroval Bůh. Já bych tu chtěl ale předeslat, že reiki nemá nic společného s náboženstvím ani filosofií. Číst dále >>

Co říká astrologie lidem se skeptickým pohledem.
Astrologie

Astrologie podle skeptiků

Astrologie se zrodila jako zemědělský kalendář v Mezopotámii asi před šesti tisíci lety. Bývala všeobecně přijímána jako integrální součást státní správy. Avšak později, potom co se z ní v období renesance vyčlenila astronomie jako skutečná nauka o hvězdách, si již nedokázala svoje postavení udržet. V dnešní době je astrologie starobylý relikt pro pobavení mas. Vyvolává Číst dále >>

Podívejme se na rodinné konstelace očima psychologa.
Ezoterika

Co jsou rodinné konstelace

Konstelace systémů je jedna z nových, velmi efektivních a účinných metod osobnostního rozvoje člověka. Její průběh podle autora metody: „Klient si vybere se skupiny zástupce za členy své rodiny a postaví jednoho po druhém do vzájemného vztahu… Když jsou zástupci rozestaveni, vidíme, že cítí jako lidé, které reprezentují, aniž by je znali. Takže vědí o lidech, Číst dále >>

Co to je astrální cestování.
Astrální cestování

Jak na astrální cestování

Astrální cestování je jednou z forem OBE (out of body experience = mimotělní zkušenost). Takovýto zážitek se děje v mozku člověka a dochází při něm k oddělení „astrálního těla“ od těla fyzického. Tento jev je popisován v různých dobách, oblastech i kulturách, u lidí různého věku a z různých sociálních vrstev. Zkrátka astrální cestování není výsadou určité skupiny lidí, ale může jej Číst dále >>

Zákon přitažlivosti platí i mezi lidmi.
Ezoterika

Zákon přitažlivosti nejde obalamutit

Co vyzařuješ, to si k sobě přitahuješ – zákon přitažlivosti nejde obalamutit. V mládí jsem často mívala pocit, že si se svou generací nějak zvlášť nerozumím, že se více shodnu s těmi o generaci staršími, nebo o generaci mladšími. Když mé dospělé dcery vylétly z hnízda, přišla k nám na návštěvu se známým jeho známá, padly jsme Číst dále >>