Léčivé rozjímání nad životem

Léčivé rozjímání nad životem a vděčnost

Dnešní téma je vděčnost. Jsme vděční za vše, co nám Bůh dal i vzal… Umíme prožít tato slova bez všednosti, ale s naprostým prožitkem našeho srdce, které horoucně kýve a nepřemýšlí nad úzkostmi a bolestmi námi zažitými? A přitom bez potlačování našich emocí, které strádají buď ve velkých výbuších či naopak potlačováním a zasouváním až za hranice možností žít plnohodnotný a zdravý Život?

Milí Přátelé, tímto vás vítám u přátelské čtenářské chvilky, kterou můžeme spolu zažívat. Záměrem je upoutat vaši pozornost a umožnit léčení vašich traumat, která jsou příčinou „nenálady“, stísněných pocitů a strachů až po zhmotnění fyzických onemocnění v těle.

Základem všech emocí a uvědomění je energie Vděčnosti. Mnoho z vás souhlasně nyní pokývne hlavou, cítíte vděčnost a děkujete denně Bohu či Nebesům, svým Strážným Andělům, Hvězdám či Přírodě, v podstatě živoucímu pulsujícímu Bytí v jednom. Za vaše zdraví, ochranu nejen vaši, ale i vašich drahých, jste vděční za svou práci, hojnost, za střechu nad hlavou atd.

Většinou na konci poděkování, ať již ráno po probuzení či večer před usnutím, vklouzne myšlenka potřeby jakoby požalovat si a zanaříkat, čeho se vám nedostává a co byste nutně potřebovali, abyste se mohli pořádně nadechnout… Na tom není nic špatného, neboť je psáno – Klepejte, bude vám otevřeno. Proste, bude vám odpovězeno!

Jde jen o energii, s jakou vysíláte své prosby do Vesmíru, k Bohu, do našeho Zdroje Domova, odkud jsme přišli. Neboť při našem zaklánění hlavy a hledání odpovědí někde tam velice daleko v hvězdnatém Nekonečnu nám má dojít, že existuje zkratka, která vede přímo do našeho srdce. Neboť jak nahoře, tak dole…

A tak vám, Drazí, jen chci připomenout, že všechny odpovědi na to, proč se nám nesplnily sny a proč nám musel někdo ublížit, najdeme v sobě. Prožíváním opravdové Vděčnosti za Život se posouváme za hranice lidského chápání, začne se v nás „něco dít“, začínáme totiž cítit pocit, který se přibližuje čím dál více blaženosti, která není závislá na ničem a na nikom.

A pak se začínají „dít věci“, neboť přestáváme být v opozici se Životem, prostě jej začínáme přijímat takový jaký je, se vším pro a proti, a hlavně s uvědoměním, že svůj osud si tvoříme sami. Neboť jsme ve světě duality a ten má v odraze Světla a Tmy za úkol uvědomit si naše dvě stránky v sobě. Stránku ženskou, intuiční a stránku mužskou, racionální. Tím se přibližujeme s pokornou energií Vděku a pochopení, proč se děje to či ono a jak tedy pochopit, co stojí za zvraty v našich Životech.

Bez energie Vděčnosti opravdu prožívané jsou splněná přání jen vynuceným egoistickým zápasem se Životem, která nemají dlouhého trvání v radosti a užitku. Časem se ukáží jako břemena či nám zhořknou v chuti svých pocitů…

Proto vždy prosme, ať se nám splní to, oč nám tak velmi jde, jen v souladu s naším a nejvyšším dobrem – s boží vůlí…

A pak můžeme být naprosto v klidu, že se nám opravdu splní jen to, co je v nejvyšším potenciálu našeho duchovního růstu a co nám přinese požehnání na všech úrovních našeho Života!

Loučím se s vámi s poděkováním za společné sdílení větou „Jen láska je skutečná…

S vděčností léčitelka Renáta Rowena*

Autor: Renáta Rowena*, www.renatarowena.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Renáta Rowena
Renáta Rowena 11 Článků
Předávat lidem Naději, aktivovat v nich Lásku ke všem a ke všemu, hlavně k sobě samým, to je mé pravé Poslání. Na mé dlouholeté Cestě dochází k dalšímu vývoji a posunu. Přirozenost Vzestupu platí pro každého z nás, včetně naší drahé Země. Všechny zkušenosti, kterými jsem za ta léta prošla a které byly nedílnou součástí mého Poznání a hlavně „rozpomenutí se“, se staly hybnou silou aktivující se Životní síly, která mi ukazuje jasný směr konání vzhledem k Lidstvu. Všichni jsme Léčitelé, v první řadě je třeba zaměřit se na vyléčení sama sebe, přijetí se a akceptování všech a všeho takového, jaké je. Čili nesoudit.
avatar
  Odebírat  
Upozornit na