O neléčitelných nemocech a umírání
Společnost

O neléčitelných nemocech a umírání

Někteří z vás nebo z vašich blízkých se nyní nacházíte v bodě, kdy jste se dozvěděli o závažné, neléčitelné nemoci a cítíte, že uzdravení již z nějakého důvodu není možné. Ráda bych vám vyjádřila, že z celé své bytosti cítím s vámi a modlím se za vás. Za to, abyste měli dostatek síly přijmout to takové, jaké to je. Aby Číst dále >>

Význam tvaru předmětů a jejich energie
Ezoterika

Význam tvaru předmětů a jejich energie

Každý předmět, který nosíme na sobě (např. přívěšek) nebo kterým se obklopujeme (např. orgonit), vyzařuje určitou specifickou energii, která je dána jeho: tvarem(ať již základním přirozeným, nebo uměle vytvořeným) materiálem, ze kterého je předmět vyroben nebo přirozeně či uměle složen Jiné vlastnosti a energetické vyzařování mají kovy, plast, sklo a jiné hlína či dřevo. způsobem zpracování Číst dále >>

Světelné bytosti, andělé a Božský zdroj
Ezoterika

Světelné bytosti, andělé a Božský zdroj

Již jsme se seznámili kompletně s obsahem temné strany. Nyní je na čase podívat se, kdo stojí na druhé straně břehu. Božská podstata vychází z toho, že bez temnoty nemůžeme poznat světlo a že součástí světla je tma. Máme tedy jistotu, že pokud existuje tma, zákonitě musí existovat světlo a naopak. Temnota se v posledních letech v našem Číst dále >>

Karma a její význam v našem životě
Ezoterika

Karma a její význam v našem životě

Představme si karmu jako velký cestovní kufr, ve kterém sebou neustále nosíme vše, co jsme za celou naši existenci naším jednáním nabrali. Pojmem „celá naše existence“ je myšleno vše od prvotního zrodu bytosti (čistá, ničím ještě nezatížená duše vstupuje do prvního života ve své existenci) do jejího úplného a konečného zániku. Číst dále >>

Vesmírné zákony života
Osobní rozvoj

Vesmírné zákony života

Lidstvo žije v prostoru vesmíru, který je sám umístěn v jiných vesmírech a který také paralelně koexistuje s jinými vesmírnými prostory v různých dimenzích. Všechny tyto prostory se vzájemně do určité míry ovlivňují, ale zároveň také představují samotné světy, které se řídí ve svém vnitřním prostoru vlastními zákony a pravidly. V každém vesmíru platí určité zákony, kterými se Číst dále >>

Podmínky pro úspěšnou alternativní léčbu_magazín Kulatý svět
Medicína alternativní

Podmínky pro úspěšnou alternativní léčbu

Pokud si vyberete práci na svém uzdravení pod vedením někoho jiného nežli lékaře či paralelně s léčbou u něj, měl by podle mého názoru vybraný „průvodce“ splňovat tyto předpoklady: Průvodce, který Vás procesem uzdravování provází má schopnost vycítit, kde se nachází ložisko problému, umí přirozeně pracovat s energií těla i duše. Má nastudované informace o procesech Číst dále >>

Pravidla naší duchovní rovnováhy
Ezoterika

Pravidla duchovní rovnováhy

V současné době jsme doslova zavaleni informacemi o tom, co všechno dělat nebo nedělat, abychom dosáhli stavu klidu a vyrovnanosti. Existuje nepřeberné množství různých technik a doporučení. Na jedné straně je to tak v pořádku, každý si alespoň může vybrat to své, a na straně druhé tato přemíra informací nás uvádí do nepříjemného stavu zmatku a dezorientace. Číst dále >>