Zkratka EFT zamená Emotional Freedom Techniques – Technika emoční svobody
EFT

EFT terapie

EFT – Emotional Freedom Techniques – Technika emoční svobody je ve své podstatě kombinací klasické psychoterapie a akupresury. Je založena na poznání, že příčinou většiny problémů, kterými můžeme trpět jsou emoční bloky způsobené traumatickými nebo jinými událostmi v našich životech. To je shrnuto do věty, že: „Příčinou všech negativních emocí a z nich vyplývajících emocionálně Číst dále >>