Časopis Eniologie člověka 25

Časopis Eniologie člověka 25 magazín Kulatý svět

Vyšlo nové, 25. číslo ojedinělého časopisu Eniologie člověka o hmotné, energetické, informační, enioanatomické, PSI-fenomenální a duchovní podstatě člověka a jeho jednotě s okolním světem. Čtivé vědecké, odborné, laické, inovativní a poutavé články, recenze, názory, rozhovory, rubriky. Pro odborníky i zvídavé a obeznámené laiky.

To, že ze strany vědecké a odborné veřejnosti existuje objektivní zájem dívat se na člověka z hlediska jeho komplexní eniologické podstaty, dokazuje velké množství publikovaných článků z oblastí eniologie v různých časopisech, mnoho vydaných monografií a knih. V současné době vznikla naléhavá potřeba existence časopisu, v němž by byly sjednoceny, systematizovány a komplexně vysvětlovány všechny pro společnost prospěšně informace z oblastí eniologických oborů o člověku.

Časopis Eniologie člověka 25 magazín Kulatý svět 2

Časopis o nepoznané vědě Eniologie člověka si klade za cíl být komplexním zdrojem eniologických informací o člověku, o všech aspektech a sférách lidského života.

Je to časopis o hmotné, duchovní, energetické a informační podstatě člověka, jejich jednotě, vzájemné závislosti, interakci a o vzájemných vlivech všech sfér společnosti, přírody, Vesmíru a člověka na jeho život, výchovu, výuku, zdraví, sociální, kulturní a duchovní postavení.

Časopis zveřejňuje vědecké, teoretické, odborné, prakticko-metodické, technologické a vědecko-populární články, polemiky, rozhovory, kritické názory, recenze aj. z oblastí eniologie, enioanatomie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných oborů.

Časopis Eniologie člověka 25 magazín Kulatý svět 1K publikování jsou přijímány články eniologického charakteru z oblasti parapsychologie, psychotroniky, valeologie, duchovnosti člověka, holistické medicíny, zdravého způsobu života a jiných oblastí.

Snahou je nabídnout prostor vědecké, odborné a také obeznámené laické veřejnosti pro publikování informací z těchto oborů, jež jsou dosud vědecky a odborně málo popsané a vyžadují ještě dlouhý, náročný, kritický a přesný vědecký výzkum. Tyto eniologické obory vyjadřují a zkoumají energoinformační podstatu člověka, jsou z vědeckého a odborného hlediska dosud nedostatečně probádané, proto mají neomezený potenciál rozvoje.

Samotná eniologie člověka je definována jako věda o zákonitostech informačně-energetické výměny člověka s informačně-energetickými poli společnosti, přírody, Země, Vesmíru a jeho jakéhokoliv objektu.

Některé články a témata publikovaná v tomto časopisu mohou vyvolávat ostrou polemiku odborníků různých oborů. Všechny vědecké, vědecko-odborné, odborné a popularizační články jsou proto ponechávány v původním rozsahu bez recenze redakční rady časopisu. Za důvěryhodnost informací ručí každý autor svým jménem.

Časopis samotný je rozdělen na dvě základní části – vědeckou, odbornou a popularizační nebo laickou, chcete-li.

Časopis Eniologie člověka 25 magazín Kulatý svět 3První, vědecká a odborná část, obsahuje vědecké a vědecko-odborné články ve standardní formě vědeckého článku. Je umožněno je zveřejnit komukoliv z akademické sféry. Článek může být zveřejněn v českém nebo slovenském jazyce.

Druhá, popularizační část, obsahuje články lidí, kteří mají velké a přínosné zkušenosti v různých oborech souvisejících s eniologií. Tyto články můžeme vzhledem k bodu 1. z hlediska jejich formy, nikoliv obsahu, nazvat laickými.
Články ve druhé části časopisu mohou být napsány autorskou formou. Články publikované v časopisu Eniologie člověka mohou být se souhlasem autora a časopisu zveřejněny i v jiných periodikách, přičemž jsou dodržována autorská práva. Pravidla publikování v časopisu jsou zveřejněna v každém vydání a zde na internetové stránce.

Časopis Eniologie člověka 25 magazín Kulatý svět 4Časopis Eniologie člověka můžete zakoupit:

  • na vybraných prodejních místech (na stáncích) v České republice a na Slovensku
  • u našich smluvních distributorů
  • na našich veřejných vystoupeních, výstavách apod.
  • na přednáškách docenta Vasiľčuka
  • v internetovém obchodu www.enioshop.cz
  • elektronickou verzi na Alza.czAlza.sk

Ukázky již vydaných čísel si můžete stáhnout zde.

Zde se dočtete, co znamená eniologie a jiné pojmy.

Další informace:
Časopis Eniologie člověka
www.eniologiecloveka.cz
e-mail: info@eniologiecloveka.cz
Tel.: +420 602 564 955

 

Autor: Redakce

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Články uveřejňované v magazínu Kulatý svět pocházejí ze dvou zdrojů: Články vlastní, redakční, autorské, které píší redaktoři nebo naši partneři pro magazín Kulatý svět. Texty jsou duševním vlastnictvím každého autora, proto je volně publikují kdekoliv dle jejich uvážení. Tyto články jsou označeny tagem Originální článek. Tvůrci článků mohou mít uvedenou svoji charakteristiku v odkazu Autoři. Články převzaté z webových stránek, sociálních sítí apod. Vždy uvádíme autora a zdroj textu.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář