Podmínky pro úspěšnou alternativní léčbu

Podmínky pro úspěšnou alternativní léčbu_magazín Kulatý svět

Pokud si vyberete práci na svém uzdravení pod vedením někoho jiného nežli lékaře či paralelně s léčbou u něj, měl by podle mého názoru vybraný „průvodce“ splňovat tyto předpoklady:

  • Průvodce, který Vás procesem uzdravování provází má schopnost vycítit, kde se nachází ložisko problému, umí přirozeně pracovat s energií těla i duše. Má nastudované informace o procesech v těle a jeho vnitřním přáním je pacientovi skutečně pomoci, nikoli vydělat na jeho nemoci.
  • Spolupracuje s lékaři a respektuje klasickou medicínu jako nezastupitelnou v určitých fázích a druzích nemocí.
  • Proces samotného uzdravování a konzultace ohledně Vašeho uzdravení „neodbude“ (nepropovídá apod., ale soustředěně s Vámi pracuje a zajímá se o názor lékařů, zpětnou vazbu týkající se jeho zásahů a doporučení a také o Váš následný stav).

Na samotném klientovi pak záleží následující:

  • Zda nastal správný čas pro jeho uzdravení (je psychicky i fyzicky v relativně stabilním stavu, aby bylo možno do jeho energetického systému těla zasahovat).
  • Aby důvěřoval průvodci, kterého si v procesu svého uzdravování vybral (samozřejmě pokud se Vám nebude něco z doporučení či přístupu průvodce zdát, neváhejte konzultovat situaci s jiným odborníkem).
  • Vnitřní připravenost klienta na vyléčení (tj. rozhodnutí se uzdravit, touha po zdraví, ochota změnit některé své životní návyky a postoje, připravenost k vnitřní práci sám na sobě aj.).
  • Spolupráce léčeného během léčení (např. otevřenost k přijetí léčivé energie, samotná práce jedince na svém uzdravení).
  • Dodržování doporučení průvodce (např. ohledně změny způsobu určitého myšlení či postojů, zdržení se požívání zatěžujících látek apod.).
  • Vytrvání uzdravovaného v novém přístupu k sobě samému i k životu po vyléčení (tento přístup pomáhá eliminaci recidivy nemoci) a předcházení psychickým i fyzickým negativním zátěžím organismu, které následně vedou k onemocnění (nadměrný stres, zatěžování těla toxickými látkami atd.).

Jsem s Vámi,

Martina.

Dolní Újezd u Litomyšle, září 2021

Autor: Martina Astragal- Mgr. Martina Tulisová, DiS.,

www.astragal.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Martina Astragal 7 Článků
Mým posláním je provázet lidi v jejich těžkých životních chvílích, poskytovat jim podporu, pomoc a zázemí, ale především pomoci jim aktivovat jejich vlastní sílu k uzdravení, znovu nalezení sám sebe či správného směru jejich životní cesty. Svému poslání se v této době věnuji již skoro 20 let. Na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně jsem vystudovala obory sociální pedagogika a psychologie. Absolvovala jsem pedagogické minimum a vystudovala obor sociální práce. Zajímavý profesní posun mě také umožnil sebe zkušenostní výcvik Ryla, výcvik Krizové intervence a kurz psychoterapeutického přístupu Focusing. Nějakou dobu jsem působila a získávala praxi ve státní sféře, posledních 7 let se věnuji individuální a skupinové práci s klienty ve své soukromé praxi. Věřím, že lidská vůle dokáže cokoli a že všichni můžeme získat život, ve kterém budeme sami se sebou i s tím, co žijeme, spokojeni. Základní hodnoty, které vyznávám a kterými se ve svém životě řídím, jsou: lidskost, laskavost, píle, důslednost, čestnost, pravdivost.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář