Světelné bytosti, andělé a Božský zdroj

Světelné bytosti, andělé a Božský zdroj
Světelné bytosti, andělé a Božský zdroj

Již jsme se seznámili kompletně s obsahem temné strany. Nyní je na čase podívat se, kdo stojí na druhé straně břehu. Božská podstata vychází z toho, že bez temnoty nemůžeme poznat světlo a že součástí světla je tma. Máme tedy jistotu, že pokud existuje tma, zákonitě musí existovat světlo a naopak. Temnota se v posledních letech v našem prostoru velmi rozpíná a události současných let (2019–2021) působení temných sil opravdu nahrávají. Většina lidí propadá agresi, frustraci, jsou otrávení, sobečtí a arogantní. Toto dění je bohužel živnou půdou pro všechny síly temné strany.

Co je ale nutné vědět a co je rozhodující, je to že:

 • Není důležité, jak moc temna se kolem nás nachází a jak moc na nás útočí. Důležité je vědomí, že zlo nemůže nikdy a za žádných okolností finálně vyhrát.
 • Může mít dobré skóre a může se zdát, že vyhrává, ale je to jen zdání. Přechodná pozice moci, která byla zlu umožněna.
 • Ano, čtete dobře – dobro umožnilo zlu, aby působilo v naší sféře, aby zkoušelo a ubližovalo, jak nejvíce dokáže, neboť to je součástí velkého božího plánu na konečné vítězství.
 • Jsou to jen zkoušky a výzvy pro nás, pro náš duchovní posun. Nemohou na nás – pokud budeme věřit v sílu a vítězství dobra, nemohou na nás.
 • Neustále se po vašem boku nachází tisíce světelných bytostí, vašich andělů strážných, průvodců a sama Božská podstata stvoření a dohlíží na vás.
 • Chrání vás, vedou, snaží se vám pomoci nepropadnout vlivu druhé strany. Jsou neustále připraveni a čekají na vaše prosby o pomoc.

Platí totiž jeden zákon – nemohou vám pomoci, pokud je o to sami nepožádáte. Pozor, toto platí také pro druhou stranu. Nedostane se na vás, pokud ji k sobě nepozvete, neotevřete ji dveře a nedovolíte ji u vás zůstat.

Strana světla má k dispozici mnoho a mnoho svých pracovníků – archanděly, anděly, anděly strážné, svaté patrony, nižší bytosti světla, průvodce, mistry a další bytosti světla, kteří jsou připraveni tu pro vás být, pokud je budete potřebovat a pokud je zavoláte.

Někdy se stane, že můžete mít pocit, že pomoc světla necítíte, že je slabá nebo u vás vůbec není.

Toto se nemůže stát – kdo volá, je vyslyšen a je mu vždy za všech okolností pomoženo tak, jak mu v dané chvíli pomoženo má být a může.

I když je necítíte jsou u vás a můžete se o toto vědomí opřít.

Bytosti světla, které nám pomáhají, projevují svoji přítomnost různými krásnými způsoby:

 • Pocit náhlé neodůvodněné radosti a lásky.
 • Příjemná vůně či vnitřní slyšení určité hudby.
 • Náhlá světelná vlna ozařující jisté místo.
 • Náhlý klid, pocit bezpečí a zpomalení času.
 • Přímá vyobrazení podoby světelné bytosti, které náhle uzříte.
 • Silné vnitřní vedení a ujištění, že všechno je a bude v pořádku, že jste milováni a v bezpečí.

Jaký je rozdíl v působení světelných a temných bytostí?

Světelné bytosti:

 • Vždy vystupují s láskou, péčí, ujišťováním, že je vše v pořádku a že se nemusíme bát.
 • Mají pozitivní energetický náboj (můžeme v jejich přítomnosti cítit příjemné teplo).
 • Vždy nás radou vedou k nejlepšímu cíli nebo nám ukazují vhodnou cestu.
 • Posílají nám na pomoc do cesty určitého člověka (knihu nebo předmět), který buď řekne v danou chvíli něco úžasného, co nás povzbudí a povznese nebo nám poradí a pomůže.
 • Projevují se světlem, září nebo krásnými barvami.

Temné bytosti:

 • Jejich přítomnost je charakterizována pocity bezvýchodnosti, zmaru, vlastní nulové sebehodnoty apod.
 • Můžeme pociťovat náhlých chlad, nepříjemný pach a slyšet různé podivné zvuky.
 • Vedou nás způsobem vysmívání se, ponižování, zpochybňování vlastní cesty i hodnoty, zastrašování aj.
 • Můžeme zaznamenat v naší blízkosti temný pohybující se stín, různé šklebící se tváře, šedé nebo hnědé útvary různých provedení.
 • Pociťujeme úzkost, strach, ohrožení.

Jaké bytosti světla, pro jakou pomoc, mohu zavolat?

Obecně se můžeme řídit těmito pravidly:

 • Pána Boha (univerzálně vždy a za všech okolností),
 • Ježíše Krista (také univerzálně ve všech případech – zvláště při odpouštění, utrpení, připomenutí svého poslání, aktivace vnitřní lásky vůči každé bytosti, světlo ve tmě),
 • Pannu Marii (uklidnění, láska a laskavost, zmírnění zloby nebo pocitu marnosti, početí a porod, problémy v mateřské a partnerské roli),
 • Archanděla Michaela (přeseknutí spojení zlých a temných sil, jejich oslabení a odvedení, ochrana před nejsilnějšími zlými silami),
 • Archanděla Gabriela (poskytnutí světla duším, které jsou zmatené nebo zbloudilé, pomoc při pochopení znamení a zpráv se zhora, smrt a její proces),
 • Archanděla Rafaela (uzdravení ve všech oblastech vašeho života),
 • Svatého Benedikta (pomoc při překonání působení démonské síly),
 • Anděla strážného (veškeré osobní záležitosti a problémy),
 • Světelného průvodce nebo mistra (rada a pomoc v duchovní cestě, při důležitém rozhodnutí apod.),
 • Svatého patrona (každý z patronů, je určen pro konkrétní účel – více o nich se můžete dozvědět zde: http://catholica.cz/index.php?a=20.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pána Boha si nesmíme nikdy nijak zobrazovat nebo zhmotňovat (např. soška, obrázek apod.) – je to z toho důvodu, že je všepřítomný, všepůsobící a není možné jej lidským vědomím pochopit, natož si jej jakkoli dobře zobrazit.

Sošky andělů a patronů je možné vlastnit i mít je vystavené. Je potřeba s nimi zacházet s náležitou úctou, mít je posvěcené a ukládat je, pokud nejsou vystaveny, na speciální místo.

Zásadní je nepropadnout slepému zbožňování artefaktu, neboť je to jen prostředek, který vám má sloužit pro lepší napojení se na danou bytost – nemáte tomuto prostředku sloužit (to byste se zase dostávali na druhou stranu břehu).

 

Jsem s Vámi, Martina

Dolní Újezd u Litomyšle, září 2021

Autor: Martina Astragal- Mgr. Martina Tulisová, DiS.,

www.astragal.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Martina Astragal 7 Článků
Mým posláním je provázet lidi v jejich těžkých životních chvílích, poskytovat jim podporu, pomoc a zázemí, ale především pomoci jim aktivovat jejich vlastní sílu k uzdravení, znovu nalezení sám sebe či správného směru jejich životní cesty. Svému poslání se v této době věnuji již skoro 20 let. Na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně jsem vystudovala obory sociální pedagogika a psychologie. Absolvovala jsem pedagogické minimum a vystudovala obor sociální práce. Zajímavý profesní posun mě také umožnil sebe zkušenostní výcvik Ryla, výcvik Krizové intervence a kurz psychoterapeutického přístupu Focusing. Nějakou dobu jsem působila a získávala praxi ve státní sféře, posledních 7 let se věnuji individuální a skupinové práci s klienty ve své soukromé praxi. Věřím, že lidská vůle dokáže cokoli a že všichni můžeme získat život, ve kterém budeme sami se sebou i s tím, co žijeme, spokojeni. Základní hodnoty, které vyznávám a kterými se ve svém životě řídím, jsou: lidskost, laskavost, píle, důslednost, čestnost, pravdivost.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář