Vliv Luny v horoskopu

Vliv Luny v horoskopu

Dneska jsem přemýšlela nad tím, jak Vám přiblížit můj náhled na působení Luny (měsíce) v horoskopu. Vliv Luny v astrologii vychází z dlouhodobého pozorování dění v přírodě jako jsou změny počasí, chování lidí a zvířat ve vztahu k různým fázím Luny. Některé projevy se dají odvodit i od vlastností Luny, vztahu Země – Luna, Slunce – Luna.

Slunce a Luna jsou v klasické astrologii označována jako „světla“. Bez nich by nebyl na naší planetě život. Slunce je aktivní ve dne, dává nám světlo a teplo. To podporuje energii a vitalitu. Ohnivá mužská energie nám dává radost ze života, vůli prosadit se, jít dopředu, naše činy jsou viditelné. Vodní ženská energie Luny působí v noci, je skrytá, pasivní. Podporuje, intuici, citové prožívání, instinktivní reakce, podvědomé chování, mateřské pudy, péči o sebe i o druhé, proměnlivost, přizpůsobivost.

Proč je Luna spojována s minulostí, podvědomím, pasivitou, přizpůsobení

Luna „svítí“ na obloze v noci, její svit není její vlastní, je to odraz slunečního světla, který nehřeje. Chladné světlo Luny v nás nepodněcuje aktivní energii. Naše tělo v noci relaxuje a regeneruje se, sníží se teplota, tlak, svalové napětí, nepřijímáme potravu. Jsme spíše pasivní a přizpůsobiví. V noci spíme a prožíváme svůj život podvědomě, neumíme ho ovládat vůlí. Naše denní prožitky a dávno zasunuté vzpomínky prožíváme ve snech nebo v instinktivním jednání, proto je Luna spojená i s minulostí a s podvědomím.

Proč je Luna spojována s obdobím od narození do 2. až 3. let života, s jídlem, s rodinou, matkou, péčí o druhé, ochranou

Když se narodíme, žijeme spíše podvědomě a ještě neumíme prosadit svoji vůli. V tomto období děti vnímají a dělají všechno instinktivně na základě svých emocí (libost- nelibost). Důležité jsou pouze základní potřeby pro přežití. Potřeba jíst, pít, spát, teplo, světlo, ochrana, bezpečí, láska. Tyto potřeby nám zajišťuje většinou matka, nebo blízká rodina. Protože jsme si svoje vnímání a prožívání z dětství uložili do podvědomí, máme tendenci se podle toho instinktivně chovat. Podle postavení Luny v horoskopu narození vidíme, v jakém znamení Luna stojí, v jaké části horoskopu se nachází a v jakém vztahu je s ostatními planetami. Z toho můžeme usuzovat na to, jak jsme vnímali toto období a jaké citové vazby jsme měli s matkou a rodinou. Podle toho máme tendence podvědomě prožívat svoji Lunu i v dospělosti. Ženy ji prožívají spíš aktivně a muži spíše pasivně, prostřednictvím žen ve svém životě.

Proč je Luna spojována s proměnlivostí a změnami

Odpradávna Lidé pozorovali Lunu, v jaké je fázi, jestli dorůstá, nebo ubývá. Bylo to pro ně důležité hlavně v zemědělství, ale i v lékařství. V období úplňku Luna vychází, když Slunce zapadá. Večer tak vidíme na východě její kotouč celý osvětlený. Pak Luna ubývá, až nastane Nov. V tu dobu Luna společně se Sluncem vychází na východě a zapadá na západě, proto není vidět. Luna spolu se Sluncem svojí gravitací podle momentální fáze Luny působí na příliv a odliv (nejsilněji působí za Úplňku a Novu). Příliv zvedá hladiny oceánů o několik metrů, aby s odlivem klesaly. Voda pokrývá asi 71% zemského povrchu. V těle člověka je asi 60 až 70 % vody. Z toho se dá odvodit, že ani my nejsme vůči působení Luny imunní. Lidé, narození se Sluncem nebo Lunou ve vodních znameních, jsou k těmto jevům citlivější.

Trocha vědecké teorie, proč má Měsíc tak velký vliv na dění na zemi

Měsíc, který je satelitem své planety Země, se otáčí kolem vlastní osy a současně obíhá okolo Země. Soustava Země – Měsíc se pohybuje kolem společného těžiště, které leží asi 1,7 km pod povrchem planety Země. Tento bod opisuje kolem Slunce eliptickou dráhu, která se nazývá „oběžná dráha země“. Tím, se vysvětluje provázanost Měsíce se Zemí. Gravitační působení Měsíce a Slunce spolu s rotačními silami soustavy Země-Měsíc vyvolávají slapové jevy, které způsobují příliv a odliv. Jsou nejvíce patrné v hydrosféře (moře, řeky, jezera, podzemní voda). Slapové jevy mají vliv i na atmosféru (kde je voda v plynné podobě) a na kontinenty na Zemi. (zdroj: Ilustrovaný atlas vesmíru)
My, jako pozemšťané jsme součástí planety Země. Tak i s námi je Luna spojená a doprovází nás celý život.

Autor: Jana Vavřínová, www.astrologie-poradenstvi.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Články uveřejňované v magazínu Kulatý svět pocházejí ze dvou zdrojů: Články vlastní, redakční, autorské, které píší redaktoři nebo naši partneři pro magazín Kulatý svět. Texty jsou duševním vlastnictvím každého autora, proto je volně publikují kdekoliv dle jejich uvážení. Tyto články jsou označeny tagem Originální článek. Tvůrci článků mohou mít uvedenou svoji charakteristiku v odkazu Autoři. Články převzaté z webových stránek, sociálních sítí apod. Vždy uvádíme autora a zdroj textu.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář