Martina Astragal

Martina Astragal
Mým posláním je provázet lidi v jejich těžkých životních chvílích, poskytovat jim podporu, pomoc a zázemí, ale především pomoci jim aktivovat jejich vlastní sílu k uzdravení, znovu nalezení sám sebe či správného směru jejich životní cesty. Svému poslání se v této době věnuji již skoro 20 let. Na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně jsem vystudovala obory sociální pedagogika a psychologie. Absolvovala jsem pedagogické minimum a vystudovala obor sociální práce. Zajímavý profesní posun mě také umožnil sebe zkušenostní výcvik Ryla, výcvik Krizové intervence a kurz psychoterapeutického přístupu Focusing. Nějakou dobu jsem působila a získávala praxi ve státní sféře, posledních 7 let se věnuji individuální a skupinové práci s klienty ve své soukromé praxi. Věřím, že lidská vůle dokáže cokoli a že všichni můžeme získat život, ve kterém budeme sami se sebou i s tím, co žijeme, spokojeni. Základní hodnoty, které vyznávám a kterými se ve svém životě řídím, jsou: lidskost, laskavost, píle, důslednost, čestnost, pravdivost.

Lenka Gabriela Ethel

Lenka Gabriela Ethel
Dlouhá léta se věnuje problematice zdravého životního stylu, józe, duchovnímu vývoji, publikování, cestování, pomoci potřebným. To vše ve spojení s běžným způsobem života, zajišťováním životní úrovně. Absolvovala několik charitativních cest do Indie.

Ing. Šárka Jalčová

Ing. Šárka Jalčová
Jsem tím, kým chci být… A stejně tak, jak je rozmanitý Život, je rozmanitá i moje bytost. Věřím tomu, že každá mince má tři strany, a právě ta třetí strana je mi přirozená. Třetí strana mince je hranou, která se kutálí po povrchu, je vše obsahující – zahrnuje rub i líc. Jsem Tvůrcem svého Života, vím, kdo jsem i kam jdu. Mým největším učitelem se stal můj syn, který ve mně probudil dávno zapomenuté. Věřím, že Poznání, které se mi v Životě dostalo, je právě díky němu. Do mého Života začal proudit Život – Příroda mi otevřela tajná dvířka, kterými jsem s pokorou a vděčností prošla. Zaměstnání je mým smyslem Života – milovaný e-shop s přírodními produkty je mojí srdeční záležitostí, bylinky míchám pro léčení těla i mysli, obrazy Mandal kreslím dle životní cesty klientů, krystaly a polodrahokamy jsou mými pomocníky k otevírání lidských srdcí a rozpomenutí Duše, k navrácení fyzického i emočního zdraví naslouchám a informace předávám, aromaterapií očišťuji prostor, tělo i mysl. Pro někoho mohu být matkou, ženou, dcerou, sestrou, milenkou, …pro jiného průvodkyní Životem, bylinářkou, ladičem těla i Duše, kreslířkou i podnikatelkou… Nechť pro každého jsem tím, kým být mám. www.tvorivy-svet.cz

Martina Mikolášová

Martina Mikolášová
Nikdy jsem se nesmířila s tvrzením, že mateřství je možné jen nějak přežít. Dnes žiji podle motta, že šťastné mámy jsou aktivní ženy plnící si své sny a ukazující svým dětem svět. Jsem maminkou tří dětí a roky jsem studovala a hledala způsoby, jak se z frustrované matky v depresích vypracovat ve šťastnou mámu. Založila jsem projekt Šťastná máma a své poznatky shrnula do knih: Cesta ke šťastnému mateřství, 5 Tabu mateřství a 42 Tipů den šestinedělí.

Mgr. Veronika Pešková

Mgr. Veronika Pešková
Jsem člověk, který věří, že každý z nás si zaslouží spokojený, šťastný a láskou naplněný život. Nikdo tady není náhodou, nic se neděje náhodou a vše má vyšší smysl, vyšší a hlubší význam. Svůj život jsem se rozhodla zasvětit hledání významu, rozkrývání zákoutí lidské psychiky, odkrývání a objevování tajemství životů, změnám a láskyplného přijímání přítomného okamžiku. Pomáhání, podporu, lásku a respekt vnímám jako přirozenou potřebu každé živé bytosti a jsem velmi šťastná, že můžu pomoci lidem tyto aspekty v sobě naplno prožít.

Renáta Rowena

Renáta Rowena
Předávat lidem Naději, aktivovat v nich Lásku ke všem a ke všemu, hlavně k sobě samým, to je mé pravé Poslání. Na mé dlouholeté Cestě dochází k dalšímu vývoji a posunu. Přirozenost Vzestupu platí pro každého z nás, včetně naší drahé Země. Všechny zkušenosti, kterými jsem za ta léta prošla a které byly nedílnou součástí mého Poznání a hlavně „rozpomenutí se“, se staly hybnou silou aktivující se Životní síly, která mi ukazuje jasný směr konání vzhledem k Lidstvu. Všichni jsme Léčitelé, v první řadě je třeba zaměřit se na vyléčení sama sebe, přijetí se a akceptování všech a všeho takového, jaké je. Čili nesoudit.

Mgr. Bc. Julia Sellers, BA HONRS

Mgr. Bc. Julia Sellers, BA HONRS
Studovala fytopatologii v bývalém SSSR, ruská teritoriální studia v USA, žurnalistiku v USA, politologii v SR, právo v SR a management v ČR. Jako občanka USA pracovala ve Washingtonu, D. C. v nadaci Stewarta Motta – zakladatele amerického General Motors a pak jako zahraniční poradkyně bývalého premiéra SR. Od roku 1994, kdy prožila první mimotělový zážitek, se zabývá tímto tématem a o mimotělových zážitcích napsala také knihu. V současnosti přednáší na téma mimotělových zážitků na Slovensku, v Česku a USA.

doc. RNDr. Martin Setox, DrSc.

doc. RNDr. Martin Setox, DrSc.
Badatel v oblasti jím zavedeného poznání – éteriky. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor experimentální fyzika. Pracoval pod vedením prof. Václava Petržílky v oblasti jaderné fyziky, byl odborným asistentem na katedře fyziky Technické univerzity v Liberci. Odborný zájem se soustředil na fyziku pevných látek. Byl odborným asistentem na katedře pevných látek Matematicko-fyzikální fakulty. Později se jeho odborný zájem soustředil na fotoelektrické vlastnosti polymerů a na vědeckou elektrofotografii. V této oblasti publikoval cca 100 odborných publikací a je autorem desítky patentů z oblasti elektrofotografie. Habilitoval se jako docent a získal titul DrSc. V rámci pomoci vědcům ze střední a východní Evropy pomocí programu COST (Cooperation for Science and Technology) získal v anonymní soutěži grant na využití Kirlianovy elektrofotografie pro objasnění nových evropských norem pro pracovní hygienu při použití elektromagnetických polí. Tím započal jeho výzkum v oblasti paranormálních jevů, kterými se zabývá dodnes. Po mnoha letech experimentování, výpočtů a úvah vytvořil model světa generovaný a řízený všudypřítomným éterem. Pomoci tohoto modelu lze v éterice novým způsobem interpretovat děje obvyklé a děje paranormální.

Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.

Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.
Po téměř padesát let pracoval jako učitel, technolog anorganických výrob, výzkumný pracovník v oboru čistých chemikálií a polovodičů, po roce 1989 ve státní správě a posléze v oblasti ochrany životního prostředí. Po dobu dvaceti let byl soudním znalcem pro odvětví chemie. V současné době je – podle vlastních slov – „státním rentiérem", což mu umožňuje věnovat se naplno celoživotní zálibě – nezávislé odborné publicistice presentované v pedagogických, zdravotnických, technických, marketingových, vlastivědných, populárně-naučných i vědeckých tištěných a internetových periodikách. Náměty pro svoje práce hledá především ve světové i národní historii medicíny, farmacie, matematiky, přírodních věd a techniky, v životě a práci významných přírodovědců a dalších osobností minulosti i současnosti, ve zprávách o nových vědeckých objevech a moderní technice. Je autorem publikace Agrochemické pokusy a četných recenzí knižních novinek z produkce několika nakladatelství.

doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
Docent anatomie, kandidát pedagogických věd, magistr psychotroniky a biomagnetologie, doktor eniopsycholog, národní léčitel Ukrajiny, mistr sportu Ukrajiny, předseda Redakční rady časopisu Eniologie člověka, člen Redakční rady vědeckého časopisu Fenomén člověka, Zdravý způsob života. Je autorem 16 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 569 vydaných vědeckých článků. Je zakladatelem nového vědeckého a výukového oboru enioanatomie člověka, autor inovativních enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychologických a eniomedicínských technologií.

Ing. Věroslav Hudec

Ing. Věroslav Hudec
Šéfredaktor, manažer a zakladatel magazínu Kulatý svět. Příležitostný autor článků. Zajišťuje strategickou, technickou, obchodní a finanční stránku magazínu. Společenské, duchovní a netradiční obory jsou jeho odpočinkem a protiváhou práce ve finančním a obchodním sektoru. "Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří umějí rozšířit moje ideje a kteří se, stejně jako já, rádi podílejí na smysluplných projektech."

Redakce

redakce
Články uveřejňované v magazínu Kulatý svět pocházejí ze dvou zdrojů: Články vlastní, redakční, autorské, které píší redaktoři nebo naši partneři pro magazín Kulatý svět. Texty jsou duševním vlastnictvím každého autora, proto je volně publikují kdekoliv dle jejich uvážení. Tyto články jsou označeny tagem Originální článek. Tvůrci článků mohou mít uvedenou svoji charakteristiku v odkazu Autoři. Články převzaté z webových stránek, sociálních sítí apod. Vždy uvádíme autora a zdroj textu.