Medard Slovík

Som spisovateľ, cestovateľ a knihovník. Píšem rozmanité príbehy: spomienkového, cestopisného a reportážneho charakteru. Debutoval som bibliofíliou básni a próz Medardovská kvapka, ďalej mi vyšla poeticko-fantastická novela Kont(a)ranto, zbierka básni Horské dúšky medu, knihy Psie modré nebo, Stretnutia naslepo a rozprávkový príbeh Goral Karol a zázračná bylina. Necestujem iba preto, aby som na vlastné oči videl, povedzme, kultúrne a historické pamiatky, ale najväčšiu rozkoš mi spôsobuje predovšetkým nečakané náhodné vzniknuté situácie, drobné epizódy s ľuďmi, ktorých mi do cesty prihrala náhoda. Som absolventom prírodovedeckej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Žijem v Rabčiciach a pôsobím ako knihovník - informatik v Mestskej knižnici v Námestove, kde organizujem literárne besedy, exkurzie a jesenné autorské čítania so známymi súčasnými slovenskými spisovateľmi. Môj blog je: slovik.blog.sme.sk a mail: metod21@azet.sk

Radek Chrobok

Praktikuje kraniosakrální osteopatii a biodynamiku, absolvoval celoroční výcvik kranio-sakrální osteopatie a základů biodynamiky u Radka Neškrabala v roce 2017, pokračuje v získávání dalších dovedností na dalších kurzech a supervizích, absolvoval transformační výcvik Mužská síla 2015 podle principů uvedených na muzskukruh.cz, čtyři roky facilitoval Mužský kruh v Rožnově pod Radhoštěm, prošel řadou dalších kurzů a prožitkových seminářů zabývajících se osobnostním rozvojem a pochopením mezilidských vztahů včetně stavění rodinných konstelací, kterých se mnohokrát zúčastnil, v domácnosti spolupečuje s partnerkou o dvě děti v pubertálním věku, rád poznává sám sebe v nesčetných životních situacích a dále se aktivně zabývá studiem a poradenstvím v oblasti osobnostní transformace a vztahů mezi lidmi. radek.chrobok@seznam.cz

Ilona Hlavničková

Občina Třinec: Jsme otevřená skupina přátel z Třince a okolí, kteří si uvědomují duchovní podstatu svého bytí. Jsme si vědomi toho, že jsme zde na Zemi jen díky svým Předkům a že naše kořeny sahají daleko, daleko do minulosti. Hledáme tyto kořeny a naše cesta je plná překvapení a dobrodružství. Uvědomujeme si, že duchovní pokrok jednotlivce je důležitý k probuzení celé společnosti a k nalezení nové kvality života na naší Matce Zemi. Spolupracujeme se všemi, kdo mají zájem podílet se na společném sdílení, tvoření a práci pro celek. Naše činnost: Víme, že v dnešní době předělu věků a bouřlivého rozvoje vědomí je velmi potřebná skupinová práce, která urychluje duchovní pokrok jednotlivce a tím i celé společnosti. Proto se scházíme ke společným meditacím, oslavám, tancům a zpívání. Skupina lidí sdružujících se kolem naší Občiny má za sebou různorodé zkušenosti z životní a duchovní praxe. Díky tomu se navzájem velmi obohacujeme. Nejsme svázání žádnými dogmaty a doktrínami. Každý se ve skupině projevuje dle otevřenosti svého srdce a čistoty své mysli. Člověk, který netvoří, nežije, jen živoří Radost z tvoření je to, co projasňuje naše životy. Tvoříme každý samostatně i všichni společně a navzájem se inspirujeme a podporujeme. Tvoření je bytostný znak naší Kultury. Tvorba naší Občiny: Na energetické úrovni pracujeme na harmonizaci stávající skutečnosti a tvoříme nové světlé obrazy života našeho Slavjanského světa – toto vše prostřednictvím obřadů, chorovodů, meditací a zpěvu a dalších harmonizačních technik. Na úroveň hmotnou vstupují skrze nás nové Písničky a Slavjanské rozprávky pro děti. K probuzení společnosti nabízíme široké veřejnosti pořady na Svobodném vysílači CS – Studio Třinec s různorodou tématikou, která souzní s naší Kulturou, a to ve spolupráci s dalšími Občinami. www.obcina-trinec.cz, omh.mskraj@seznam.cz

Ing. Pavel Džuban

Som milovník skutočnej krásy snáď každého druhu, ku ktorej sa snažím pridávať ako fotograf či spisovateľ. Snažím sa zistiť, v akom svete naozaj žijem, a to, čo sa dozviem, odovzdávam ďalej – najmä v príbehoch, ktoré nie sú vždy len vymyslené. To najdôležitejšie v nich vlastne nie sú príbehy, ako možno zistiť aj na mojej stránke https://sites.google.com/site/dzubanpauthor. Svoje knihy som aj nahovoril pre počúvanie. V spolupráci s p. Martinom Antalom som vytvoril stránku adhdici.sk, zameranú na ADHD, o ktorom som preložil jeho dve knihy so spoločným, názvom ADHD očami ADHD. Oblasť psychológie a všeobecne medicíny a liečiteľstva je mi blízka a prenikla do mojich kníh spolu s témou uzdravenia a osobného rozvoja. anaunsart@gmail.com

Živa MagdaLenka

Jsem Žena. Máma. Poutnice světy hmotnými i těmi, jež nejsou vidět očima. Smyslem mé Cesty je propojovat dosud nepotkané a přispívat k projevené harmonii a laskavému a vzájemně se podporujícímu Bytí mezi námi všemi. http://facebook.com/ZivaMagdaLenka, ziva.lenka@email.cz

Eduard Sabo

Manžel, otec, živiteľ rodiny. Zmysel svojho života vidí v rodine, vyladenej a milujúcej rodine, kde otec je opora a bezpečie, mama je starostlivosť a pochopenie a deti sú radosť, pokračovanie a nádej. Väzivom v takejto rodine je dobro a láska. Sám seba považuje za vedca, ktorý celý svoj život skúma správanie ľudí, teda ich prejavenie v hmotnom svete. Podnety svojej vedeckej práce získava s bežných životných situácii, kde zásada príčiny a následku je jeho hlavným pracovným nástrojom. Zmysel svojej vedeckej práce vidí v pochopení ľudského správania a následné vylepšenie akosti života, ako aj zvládnutí rôznych životných situácii. Je tvorcom jedinečnej metódy sebapoznania s názvom Náuka o sebe/Teória ega.

Lenka Jurášková

Věnuji se způsobům, jak lze uchopit zdraví do svých rukou. Pracuji s vědomou konstituční homeopatií, se sny a konstelačními technikami. Spolupracujeme s lékaři, maséry a ostatními terapeuty, aby těch léků nemuselo být tak zatraceně moc. Dívám se na svět trochu jinak, a to obráceně. Realitu jako takovou vnímám pouze jako otisk neboli manifestaci našeho vnitřního světa. Pokud tedy chceme změnit cokoliv v naší hmotné realitě (zdraví, vztahy atp.), musíme se nejdřív zabrousit pod povrch, do svého podvědomí – do místa, kde se rodí myšlenky a v tomto prostoru pracovat. A vnějšími léky jako homeopatiky, Bachovými esencemi, Moravskými květy, Schüsslerovými solemi atd. pouze podpořit celý proces, který se tím stává vědomý a plně v našich rukou. info@kulicka.com

Ing. Mojmír Mišun

Narodil se na Vsetíně, vystudoval obor elektro a část svého života v tomto oboru pracoval. V roce 1998, „byl souhrou synchronicit odvát“ do Prahy. Prošel si několik roků laické buddhistické praxe, která mu postupně otevřela schopnost docenit i původní křesťanskou mystiku. Ponořil se do studie Feng Shui a na 11 let aktivně v této oblasti nabízel poradenství. Po roce 2012 se mu přeskládal systém životních osobních priorit. Původně náhodné výlety a putování do přírody se postupně přeměnily do záměrného a vědomého putování krajinou – po silových a přírodních místech, a na místa předků, nejčastěji slovanských. Hledá své kořeny a napojení na ně, dal vzniknout projektu – webu „Slovanská košile“, kde narovnává dluh pravdivých informací o původní Slovanské Kultuře, dějinách a duchovní tradici. www.slovanskakosile.cz

Ing. Petr Bajnar

Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění. https://bajnar.blog.idnes.cz/. E-mail: bajnar.petr@seznam.cz

Kamil pokorný

Záleží mi na tom, aby se veřejnost dozvídala pravdivé informace o škodlivosti bezdrátových přenosů a zařízení, aby byla lépe chráněna opatrnějšími limity, které začnou brát v potaz i netermické vlivy u vysokých frekvencí a také u nízkých frekvencí (fází) vlivy záření, tvořeného silnými proudy v kabelech a drátech vedení VVN. Také aby se mohla veřejnost svobodně rozhodovat, jaké vysílače, kabely a dráty VVN budou v nejbližším okolí a v místě bydliště instalovány a působit na organismy nejbližších, ale i okolní přírody a krajiny. www.elektrosmog-zony.cz

Tara Radka Svobodová

Jsem intuitivní žena, matka, partnerka, umělkyně a inspirátorka, svobodná duše. Osobním rozvojem se zabývám dvacet let. Získala jsem schopnost intuitivního vhledu do skrytých souvislostí a zákoutí lidské duše, zkušenost s překračováním hranic komfortní zóny, konfrontace se svým nitrem a zažitými vzorci chování, prožitky bezčasovosti a jednoty s přírodou a se vším živým. Ve své práci používám techniky práce s tělem a dechem, metodu voice dialogu, přepisu limbického otisku, prvky gestalt terapie, aromaterapie, šamanské techniky a tarotové symboly. www.moje-vztahy.cz, radka@moje-vztahy.cz

Ing. Markéta Fischerová

20 let jsem se učila ve školách a posledních několik let učím, spíše individuálně a nejen ve škole. Ve škole jsem hledala odpovědi na své otázky, ale nedostala jsem je. A tak jsem se vydala na cestu hledání. Nikdy jsem nechtěla učit, byla jsem zásadně proti, bránila jsem se, jak to šlo. Jsem důkazem toho, že čemu se nejvíce bráníme, tím se nakonec staneme. mfischerova@upcmail.cz

Martina Astragal

Mým posláním je provázet lidi v jejich těžkých životních chvílích, poskytovat jim podporu, pomoc a zázemí, ale především pomoci jim aktivovat jejich vlastní sílu k uzdravení, znovu nalezení sám sebe či správného směru jejich životní cesty. Svému poslání se v této době věnuji již skoro 20 let. Na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně jsem vystudovala obory sociální pedagogika a psychologie. Absolvovala jsem pedagogické minimum a vystudovala obor sociální práce. Zajímavý profesní posun mě také umožnil sebe zkušenostní výcvik Ryla, výcvik Krizové intervence a kurz psychoterapeutického přístupu Focusing. Nějakou dobu jsem působila a získávala praxi ve státní sféře, posledních 7 let se věnuji individuální a skupinové práci s klienty ve své soukromé praxi. Věřím, že lidská vůle dokáže cokoli a že všichni můžeme získat život, ve kterém budeme sami se sebou i s tím, co žijeme, spokojeni. Základní hodnoty, které vyznávám a kterými se ve svém životě řídím, jsou: lidskost, laskavost, píle, důslednost, čestnost, pravdivost.

Lenka Gabriela Ethel

Dlouhá léta se věnuje problematice zdravého životního stylu, józe, duchovnímu vývoji, publikování, cestování, pomoci potřebným. To vše ve spojení s běžným způsobem života, zajišťováním životní úrovně. Absolvovala několik charitativních cest do Indie.

Ing. Šárka Jalčová

Jsem tím, kým chci být… A stejně tak, jak je rozmanitý Život, je rozmanitá i moje bytost. Věřím tomu, že každá mince má tři strany, a právě ta třetí strana je mi přirozená. Třetí strana mince je hranou, která se kutálí po povrchu, je vše obsahující – zahrnuje rub i líc. Jsem Tvůrcem svého Života, vím, kdo jsem i kam jdu. Mým největším učitelem se stal můj syn, který ve mně probudil dávno zapomenuté. Věřím, že Poznání, které se mi v Životě dostalo, je právě díky němu. Do mého Života začal proudit Život – Příroda mi otevřela tajná dvířka, kterými jsem s pokorou a vděčností prošla. Zaměstnání je mým smyslem Života – milovaný e-shop s přírodními produkty je mojí srdeční záležitostí, bylinky míchám pro léčení těla i mysli, obrazy Mandal kreslím dle životní cesty klientů, krystaly a polodrahokamy jsou mými pomocníky k otevírání lidských srdcí a rozpomenutí Duše, k navrácení fyzického i emočního zdraví naslouchám a informace předávám, aromaterapií očišťuji prostor, tělo i mysl. Pro někoho mohu být matkou, ženou, dcerou, sestrou, milenkou, …pro jiného průvodkyní Životem, bylinářkou, ladičem těla i Duše, kreslířkou i podnikatelkou… Nechť pro každého jsem tím, kým být mám. www.tvorivy-svet.cz

Martina Mikolášová

Nikdy jsem se nesmířila s tvrzením, že mateřství je možné jen nějak přežít. Dnes žiji podle motta, že šťastné mámy jsou aktivní ženy plnící si své sny a ukazující svým dětem svět. Jsem maminkou tří dětí a roky jsem studovala a hledala způsoby, jak se z frustrované matky v depresích vypracovat ve šťastnou mámu. Založila jsem projekt Šťastná máma a své poznatky shrnula do knih: Cesta ke šťastnému mateřství, 5 Tabu mateřství a 42 Tipů den šestinedělí.

Mgr. Veronika Pešková

Jsem člověk, který věří, že každý z nás si zaslouží spokojený, šťastný a láskou naplněný život. Nikdo tady není náhodou, nic se neděje náhodou a vše má vyšší smysl, vyšší a hlubší význam. Svůj život jsem se rozhodla zasvětit hledání významu, rozkrývání zákoutí lidské psychiky, odkrývání a objevování tajemství životů, změnám a láskyplného přijímání přítomného okamžiku. Pomáhání, podporu, lásku a respekt vnímám jako přirozenou potřebu každé živé bytosti a jsem velmi šťastná, že můžu pomoci lidem tyto aspekty v sobě naplno prožít.

Renáta Rowena

Předávat lidem Naději, aktivovat v nich Lásku ke všem a ke všemu, hlavně k sobě samým, to je mé pravé Poslání. Na mé dlouholeté Cestě dochází k dalšímu vývoji a posunu. Přirozenost Vzestupu platí pro každého z nás, včetně naší drahé Země. Všechny zkušenosti, kterými jsem za ta léta prošla a které byly nedílnou součástí mého Poznání a hlavně „rozpomenutí se“, se staly hybnou silou aktivující se Životní síly, která mi ukazuje jasný směr konání vzhledem k Lidstvu. Všichni jsme Léčitelé, v první řadě je třeba zaměřit se na vyléčení sama sebe, přijetí se a akceptování všech a všeho takového, jaké je. Čili nesoudit.

Mgr. Bc. Julia Sellers, BA HONRS

Studovala fytopatologii v bývalém SSSR, ruská teritoriální studia v USA, žurnalistiku v USA, politologii v SR, právo v SR a management v ČR. Jako občanka USA pracovala ve Washingtonu, D. C. v nadaci Stewarta Motta – zakladatele amerického General Motors a pak jako zahraniční poradkyně bývalého premiéra SR. Od roku 1994, kdy prožila první mimotělový zážitek, se zabývá tímto tématem a o mimotělových zážitcích napsala také knihu. V současnosti přednáší na téma mimotělových zážitků na Slovensku, v Česku a USA.

doc. RNDr. Martin Setox, DrSc.

Badatel v oblasti jím zavedeného poznání – éteriky. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor experimentální fyzika. Pracoval pod vedením prof. Václava Petržílky v oblasti jaderné fyziky, byl odborným asistentem na katedře fyziky Technické univerzity v Liberci. Odborný zájem se soustředil na fyziku pevných látek. Byl odborným asistentem na katedře pevných látek Matematicko-fyzikální fakulty. Později se jeho odborný zájem soustředil na fotoelektrické vlastnosti polymerů a na vědeckou elektrofotografii. V této oblasti publikoval cca 100 odborných publikací a je autorem desítky patentů z oblasti elektrofotografie. Habilitoval se jako docent a získal titul DrSc. V rámci pomoci vědcům ze střední a východní Evropy pomocí programu COST (Cooperation for Science and Technology) získal v anonymní soutěži grant na využití Kirlianovy elektrofotografie pro objasnění nových evropských norem pro pracovní hygienu při použití elektromagnetických polí. Tím započal jeho výzkum v oblasti paranormálních jevů, kterými se zabývá dodnes. Po mnoha letech experimentování, výpočtů a úvah vytvořil model světa generovaný a řízený všudypřítomným éterem. Pomoci tohoto modelu lze v éterice novým způsobem interpretovat děje obvyklé a děje paranormální.

Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.

Po téměř padesát let pracoval jako učitel, technolog anorganických výrob, výzkumný pracovník v oboru čistých chemikálií a polovodičů, po roce 1989 ve státní správě a posléze v oblasti ochrany životního prostředí. Po dobu dvaceti let byl soudním znalcem pro odvětví chemie. V současné době je – podle vlastních slov – „státním rentiérem", což mu umožňuje věnovat se naplno celoživotní zálibě – nezávislé odborné publicistice presentované v pedagogických, zdravotnických, technických, marketingových, vlastivědných, populárně-naučných i vědeckých tištěných a internetových periodikách. Náměty pro svoje práce hledá především ve světové i národní historii medicíny, farmacie, matematiky, přírodních věd a techniky, v životě a práci významných přírodovědců a dalších osobností minulosti i současnosti, ve zprávách o nových vědeckých objevech a moderní technice. Je autorem publikace Agrochemické pokusy a četných recenzí knižních novinek z produkce několika nakladatelství.

doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Docent anatomie, kandidát pedagogických věd, magistr psychotroniky a biomagnetologie, doktor eniopsycholog, národní léčitel Ukrajiny, mistr sportu Ukrajiny, předseda Redakční rady časopisu Eniologie člověka, člen Redakční rady vědeckého časopisu Fenomén člověka, Zdravý způsob života. Je autorem 16 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 569 vydaných vědeckých článků. Je zakladatelem nového vědeckého a výukového oboru enioanatomie člověka, autor inovativních enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychologických a eniomedicínských technologií.

Ing. Věroslav Hudec

Manažer a zakladatel magazínu Kulatý svět. Příležitostný autor článků. Zajišťuje strategickou, technickou, obchodní a finanční stránku magazínu. Společenské, duchovní a netradiční obory jsou jeho odpočinkem a protiváhou práce ve finančním a obchodním sektoru. "Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří umějí rozšířit moje ideje a kteří se, stejně jako já, rádi podílejí na smysluplných projektech."

Redakce

Články uveřejňované v magazínu Kulatý svět pocházejí ze dvou zdrojů: Články vlastní, redakční, autorské, které píší redaktoři nebo naši partneři pro magazín Kulatý svět. Texty jsou duševním vlastnictvím každého autora, proto je volně publikují kdekoliv dle jejich uvážení. Tyto články jsou označeny tagem Originální článek. Tvůrci článků mohou mít uvedenou svoji charakteristiku v odkazu Autoři. Články převzaté z webových stránek, sociálních sítí apod. Vždy uvádíme autora a zdroj textu.