Admirál Nelson

Admirál Nelson

Excelentní strategické myšlení admirála Nelsona zajímá i současné manažery. „Od každého muže Anglie očekává, že vykoná svou povinnost.“ Tato známá památná slova pronesl před vyhranou námořní bitvou u Trafalgarského mysu britský admirál Lord Horatio Nelson (1758-1805). Tento muž sice plný protikladů, je dodnes ve Velké Británii uctíván jako národní hrdina. Pro jeho vojenské úspěchy bylo klíčové především geniální strategické myšlení. Vzhledem ke své službě v námořnictvu Spojených států a celoživotní zálibě v námořní historii, guru světového managementu, majitel konzultační firmy, nezávislý lektor a především autor řady knižních bestsellerů Tom Peters „spolykal“ řadu Nelsonových biografií (prý jich existuje více než 1 300) s cílem pochopit jeho jedinečné osobnostní rysy a z tohoto složitého souboru charakteristik pak najít tucet rad i pro současné manažery, podnikatele a všechny ty, kteří se chtějí poučit z věcí zdánlivě „malých svým obsahem, avšak velkých svým dosahem“. Můžete tohle vy nebo já také zvládnout?

1. Jednoduchost: Nelsonovy bitevní rozkazy byly vzory jednoduchosti a srozumitelnosti-kromě jiného byl hodně dobrým spisovatelem.

2. Povznášející/Smělý/Šlechetný Cíl. Nelson neprahl po ničem menším než naprostém vítězství. Mnozí lidé v jeho okolí by se bývali v podstatě spokojili s přežitím, které by pokládali za dostatečné vítězství. Třebaže mohou nahánět strach, odvážné cíle jsou nesmírně motivující.

3. Zapojit ostatní. Nelson udělal kapitány svých plavidel plnoprávnými partnery při promýšlení svých plánů, což byla ve své době věc naprosto nevídaná.

4. Vyhledávejte talentované lidi všeho věku a nechte je vykvést! Nelson poskytoval svým nejlepším kapitánům, mladým i starým, mnohem více prostoru než v jeho době ostatní admirálové – a nic nedbal na senioritu jakožto hlavní měřítko, podle nějž by se měla lidem svěřovat odpovědnost.

5. Vést s láskou! Jak se shodují všichni životopisci, námořníci Nelsona milovali a on je. Jeho zájem o jejich pohodlí, navzdory tvrdým podmínkám námořnického života, je legendární.

6. Využijte momentální příležitost! Nelsonův šestý smysl pro vystižení okamžité protivníkovy slabiny byl proslulý. Během vteřiny dokázal přejít na „Plán B“, pokud to změněné okolnosti vyžadovaly.

7. Průbojnost. Jeho energičnost byla až hmatatelná! Lidé, z nichž nesálá energie, nebývají zpravidla těmi nejlepšími kandidáty na vůdčí pozice.

8. Zvládněte své řemeslo. Nelson byl zdaleka nejlepším námořníkem Královského loďstva – a mužstvo i důstojníci to nade vše respektovali.

9. Pracujte tvrdě – tvrději než kdokoliv jiný. Tohle nepotřebuje vysvětlování.

10.  Vytyčte cestu, podpořte slova činy, vyzařujte sebedůvěru! Rozšiřte Epidemii Nadšení! Nelson vedl tak, že stál v čele – tak, aby jej všichni viděli, uprostřed dunících děl a v parádní uniformě.

11. Změňte pravidla: Definujte svou vlastní hru! Nelson si vždy udržoval iniciativu na své straně – a nutil tak soupeře od samého začátku a v celém průběhu bitvy stále jenom reagovat.

12. Štěstí! Věřte na něj! Je vždycky potřeba. Ne, že by bylo jenom „dobře ho mít“ – ale je nutné.

13. Buďte umanutí v tom, že musíte zvítězit, i kdyby se peklo i nebesa spojily. Ostatní admirálové měli větší strach z toho, aby neprohráli než touhu po vítězství.

 

Autor: Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.
Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc. 15 Článků
Po téměř padesát let pracoval jako učitel, technolog anorganických výrob, výzkumný pracovník v oboru čistých chemikálií a polovodičů, po roce 1989 ve státní správě a posléze v oblasti ochrany životního prostředí. Po dobu dvaceti let byl soudním znalcem pro odvětví chemie. V současné době je – podle vlastních slov – „státním rentiérem", což mu umožňuje věnovat se naplno celoživotní zálibě – nezávislé odborné publicistice presentované v pedagogických, zdravotnických, technických, marketingových, vlastivědných, populárně-naučných i vědeckých tištěných a internetových periodikách. Náměty pro svoje práce hledá především ve světové i národní historii medicíny, farmacie, matematiky, přírodních věd a techniky, v životě a práci významných přírodovědců a dalších osobností minulosti i současnosti, ve zprávách o nových vědeckých objevech a moderní technice. Je autorem publikace Agrochemické pokusy a četných recenzí knižních novinek z produkce několika nakladatelství.
avatar
  Odebírat  
Upozornit na