Žena bohyně

Žena bohyně mužů

Opravdová Žena vstupuje na scénu svého Života v okamžiku, kdy se rozplynuly její iluze o všem a o všech, v co věřila a čemu a komu důvěřovala. Pokud si zvolila ve svém osudovém Záměru duše explodující růst až do splynutí sama sebou, musela prohlédnout všechny iluze ega. Veškeré hry společnosti i ty své, kdy její strach ji ponoukal, aby reagovala stejně jako druzí…

Žena bohyně si již od kolébky v bříšku v matce své začala splétat svou osudovou nit, která sílila každým dnem, kdy se jí zrovna nedostávalo Lásky, kdy byla kritizována, zesměšňována, ignorována… Neboť tato Žena se musela zavázat celému Bytí, že její Cesta, byť strastiplnější, ji nezdolá, ale naopak bude stále a stále interaktivnější v touze pochopit, o co se vlastně jedná…

A tak každou modlitbou, každým pokleknutím a každou slzou, si nevědomky přitahuje víc a víc obtíží, které ji však nemají v konečném cíli ubít, však vzkřísit… Tato Žena, která je v nitru silnější než celé vojsko vyzbrojených válečných mužů, nese v sobě Posvátný oheň, který musí nejprve v sobě zažehnout. Jiskru věčnosti zažehnout není snadné, prochází proto opravdovými zkouškami hlavně věrnosti sama sobě!

Drahé přítelkyně, nacházíte se nyní v těchto slovech, v těchto větách? Věřte, že obrovská nasazení naší vůle zvládnout nezvládnutelné, jsou trvale zaseta ve vesmírném portále, který se nyní otevírá… Vzkaz všem silným Ženám, které byly donuceny projít svou smrtí, či teprve projdou svou mystickou smrtí – nikdy v historii lidstva neuvolňovala prozřetelnost tolik fotonů vibrací lásky, jako nyní!

Proto Vodnářský Věk je nejvhodnější k probuzení opravdové ženy bohyně, která ale musí složit zkoušky jedny z nejtěžších. Přestat využívat svých sváděcích technik a všeho umu, se kterými se Žena dostává k moci. Neboť tímto se Vědomá Žena již nesnižuje. Nejobtížnější zkouškou nemá být ztráta milovaného člověka, ani jiné těžké životní situace, však v konečném důsledku věrnost sama sobě!

A tak vás tímto, Drahé Ženy, chci povzbudit, abyste všechny své osudové výzvy, na kterých jste se rozhodly odmaturovat, přijímaly jako součást svého vývoje ve vesmírnou Ženu, která uzdravuje Svět! Každá z nás prožila za všechny inkarnace všerůzné manipulativní techniky skrze levou hemisféru, tu racionální, logickou stranu našich Stínů, která maskuje intuici a prohlašuje se za opravdovou. Mnoho z nás plápolalo na hranici v ukřižování svého přesvědčení, či utonulo s balvanem u našich nohou s obžalobou obcování s ďáblem. Mnoho z nás bylo mučeno a trýzněno až do nepřekonatelné bolesti za vnitřní přesvědčení, že Bůh je v nás…

Tyto programy neLásky se nyní uvolňují jako zasmrádlé kaly z našich pohřbených hlubin svého Nevědomí, kdy samy nevíme, co se děje, proč se cítíme, jak se cítíme, proč máme strachy z mužů či ze systému, a hlavně z dalšího zklamání…

Nikdo nás nemůže zradit, pokud nezrazujeme sama sebe!

Zákon Přitažlivost je nekompromisní, podobné přitahuje podobné, co uvnitř, to na povrchu. Síla Ženy proto nechť je podrobena a položena pod lupu, neboť tato opravdová Síla je ve skutečnosti tou nejčistší něhou, se kterou se nebojácná Žena již nebojí či nestydí vyjít na Pravdu Boží.

Jde o růst, který nelze provést skrze noc, jedině Temnou noc Duše, kdy do hry vstupují veškeré pochybnosti o Životě a jeho smyslu. To, čemu jste věřily, je a bude podrobováno opravdovým výzvám vaší Duše.

Vývoj nelze zastavit, mnohé z vás, které jste objevily útěchu v andělech a ezoterickém světě obsahujícím veškeré techniky objevování své nesmrtelnosti, budete časem vedeny, abyste si nenechávaly toto zpestření Života jen na víkendové chvíle či pro setkávání se u kafe se svými přítelkyněmi. Přichází čas, který již po nás jasné žádá praktikování.

Žena bohyně tudíž vstupuje nyní do hry Života nejintenzivněji ze všech svých inkarnací. Zralá, vědomá Žena, má uzdravené nitro – svou sebelásku, sebeúctu, moc dobře si uvědomuje, že není nikoho, koho by měla obviňovat ze svých nesnází…

Všechny, které si tato Žena přivolala do svého Života, nutně potřebovala pro svůj duchovní růst, pro silné uvědomění, že je sama strůjcem svého osudu a že jen ona sama sebe může uzdravit! Uzdravená, celistvá žena je totiž pokladem tohoto Světa. Neboť ona již v sobě nemá boj, nevyzařuje rozpor, její obě stránky jinu a jangu jsou přátelské, doplňující se. A tato Žena má úkol, kterým je pověřena samotnými Nebesy – uzdravit muže!

Jedině tato Žena nereaguje již nepřátelsky na mužskou energii ještě neosvícených mužů, umí ve zpětném zrcadle shlédnout tu iluzi a nabízí tudíž ze sebe jen opravdovost, spontánnost, uvolněnost, prostě lásku, sama sebe…

Máte pocit, milé Přítelkyně, že je to náročný úkol? Pochybujete, že byste jej mohly v této inkarnaci zvládnout? Pokud jste dočetly až sem, buďte si jisté, že máte pro tento vývoj veškerou vnitřní i vnější „výbavu“, že jste podporovány Světelnými Bytostmi, svými Strážci, a hlavně naší milovanou Matkou Zemí Gájou, která prezentuje tu opravdovou Bohyni!

Nevzdávejte se, i když ještě mnohokrát sednete na lep svému egu, toužícímu po opravdové náklonnosti a uznání svých hodnot. Přichází čas, kdy již čím dál víc budete vnímat tyto programy, které se vracejí v různých obměnách, ale jsou v podstatě stále stejné. Jediné, co je třeba udělat, je změnit přístup, přestat se vyčerpávat a uvědomit si, že existuje jiná cesta – cesta Bezpodmínečné Lásky.

Proto se prosím v první řadě pokuste zamilovat do sebe samotných, odpustit si všechny prohry a omyly, nežijte minulosti! Nic není špatně, vše je jen o zkušenostech. Žena vyzařující nedůvěru sama v sebe je v podstatě Ženou škemrající o náklonnost, o energii soucitu či uznání. Velmi smutný pohled to na Ženu, dárkyni Života…

Drahé Moje, tímto vás vzývám, abyste se moudře ztišily a hledaly ve svém srdci Mír… Je vás již tolik! Tolik nádherných silných žen, které se raději nechají obvinit ze zrady, než aby zradily sama sebe…

Jsem s vámi, jsem jedna z vás, stále se učím, vývoj nikdy nekončí. Však každým dnem jsem čím dál vděčnější za ten Posvátný prostor ve svém srdci, který udržuje tu Jiskru Života v čím dál zářivější podobě. To spočinutí sama v sobě, ten hluboký odpočinek, který lze zažít, vám nenabídne nikdo a nic ve vnějším Světe.

Proto jsem se musela naučit na nikom a ničem nelpět… Proto mně Život naučil odpouštět a přijímat vše tak, jak je. Proto mí nepřátelé jsou mými nejlepšími Přáteli a proto denně děkuji Bohu za to, že jsem.

S láskou a požehnáním léčitelka Renáta Rowena*

Autor: Renáta Rowena*, www.renatarowena.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Renáta Rowena
Renáta Rowena 11 Článků
Předávat lidem Naději, aktivovat v nich Lásku ke všem a ke všemu, hlavně k sobě samým, to je mé pravé Poslání. Na mé dlouholeté Cestě dochází k dalšímu vývoji a posunu. Přirozenost Vzestupu platí pro každého z nás, včetně naší drahé Země. Všechny zkušenosti, kterými jsem za ta léta prošla a které byly nedílnou součástí mého Poznání a hlavně „rozpomenutí se“, se staly hybnou silou aktivující se Životní síly, která mi ukazuje jasný směr konání vzhledem k Lidstvu. Všichni jsme Léčitelé, v první řadě je třeba zaměřit se na vyléčení sama sebe, přijetí se a akceptování všech a všeho takového, jaké je. Čili nesoudit.
avatar
  Odebírat  
Upozornit na