Kdo vládne naší Svobodnou vůlí

Kdo vládne naší Svobodnou vůlí magazín Kulatý svět

Víte, co jsou to Kony Stavby Světa? Že nevíte? Není divu. Ve škole se o tom nemluvilo. Neřekl vám to ani pan farář, a dokonce to nezaznělo ani v televizi, kterou spousta lidí poslouchá, aby byla takzvaně „v obraze“.

A přece existují. Je to souhrn Pravidel, na kterých je postaven svět. A to ten viditelný i ten neviditelný. Jejich pochopení vede k harmonickému životu a také k osobnímu rozvoji každého z nás. Všechny Kony Stavby Světa jsou navzájem propojené, podporují se a doplňují.

Pochopit Kony Stavby Světa a žít v souladu s nimi je jako plout po proudu řeky, jako letět po větru. Kdo se proti nim postaví, je jimi smeten. A nezáleží na tom, zda tak učiní vědomě nebo z neznalosti, z nepochopení. Je to jako kdyby se postavil lavině.

Kony Stavby Světa platí pro všechny. ABSOLUTNĚ PRO VŠECHNY. Jsou si jich vědomy Světlé síly i síly Temné a využívají je ku svému prospěchu. To jen pro nás, lidi dnešní doby, jsou tyto informace skryty. Ptáte se proč? Protože Vědění přece dává člověku moc!

Kdo vládne naší Svobodnou vůlí magazín Kulatý svět 3

Kde tedy jsou zmínky o těchto Konech? Slyšeli jste někdy něco o Slovano-Árijských Védách? Slovano-Árijské Védy jsou prapůvodním duchovním učením naší bílé RASY a je v nich ukryto velké vědění. Slovano-Árijské Védy někdo chválí, jiný zatracuje. Ale pokud věříte, že se jedná o falsum z pera KGB nebo že si je vymyslel Alexandr Chinevič, je to vaše volba. Jedním z Konů Stavby Světa je totiž Kon svobodné vůle, a ten říká, že:

Nikdo nemá právo ovlivňovat právo výběru kohokoliv, mimo sebe.

Já jsem si vybrala a mám na svůj názor stejné právo, jako kdokoliv jiný, a proto říkám, že Slovano-Árijské Védy jsou původní duchovní Vědění. Byly totiž po celá staletí dobře ukryty. Soudilo se, že jsou zničeny, a tak se nepodařilo do nich zavléci jedy za účelem manipulace se stádem, jako u jiných duchovních nauk.

Kdo vládne naší Svobodnou vůlí magazín Kulatý svět 1

A dále si myslím, že demokracie vůbec není ten nejlepší způsob, kterým by mělo být organizováno lidské společenství. Pro koho je potřebná demokracie na zemi? Lidi to nejsou. To nám dokazuje náš prohnilý systém dnes a denně. Kde se vlastně vzala ta demokracie?

Dokud byl člověk v přímém kontaktu se svým Tvůrcem, byl v jednotě se Stvořením. Projevoval a respektoval vždy a za všech okolností Svobodnou vůli svou i těch ostatních. Byl neuchopitelný a nepodrobitelný.

Ale byly zde síly, které chtěly získat nad lidstvem vládu. A tyto síly stály před velkým problémem:

Jak lze člověku odebrat Svobodnou vůli a neporušit jeden ze základních Konů Stavby Světa?

A způsob našly. Ony ty temné síly totiž vůbec nejsou hloupé. Se svou Svobodnou vůlí si každý člověk může udělat, co chce. Je to přece jeho Svobodná vůle! Může ji třeba někomu odevzdat. Dobrovolně. Jde jen o to, jej přesvědčit, že je to pro něj to nejlepší. No a daly se do toho. Vše, co se od té chvíle na zemi odehrávalo, bylo jen velkolepé divadlo, které sloužilo k naplnění tohoto jediného velikášského plánu Temných sil. Nevěříte? Zdá se vám to absurdní? No, zkuste se zamyslet. Pokud toto připustíte, najednou vám zdánlivě nesmyslné události začnou jedna do druhé zapadat jako kostičky puzzle.

Kdo vládne naší Svobodnou vůlí magazín Kulatý svět 2

Co se tedy vlastně dělo? Nejdříve bylo nutné odříznout člověka od Zdroje, přerušit přímé napojení na Stvořitele a prázdné místo zaplnit náboženstvím. Nenechte se mýlit. Náboženství nevede člověka ke Stvořiteli. Naopak. Staví mezi Člověka a Tvůrce prostředníka. Hráli jste někdy tichou poštu? Určitě ano. Tak to je něco podobného. Stvořitel řekne „MILUJ“ a k Člověku dorazí „ZABIJ“. A to jsou všechny ty náboženské války. A pak to lidem jednou došlo a Temné síly musely vyměnit herce – taktiku ne, ta zůstala stejná. Nic nového nevymyslely. A přišla na řadu demokracie. Všichni jste svobodní! Můžete si svobodně vybrat, jak chcete žít. Dejte nám svůj hlas a my to zařídíme! A my jsme to udělali.

Ano, připusťme si to. Dobrovolně jsme odevzdali svou Svobodnou vůli „někomu“. Dali jsme „někomu“ právo o nás rozhodovat. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Temné síly mají v rukou naši svobodnou vůli, a přitom neporušily Základní Kon Stavby Světa. A navíc! Vše, co ve světě tito „majitelé naší Svobodné vůle“ vykonají, dělají vlastně s naším souhlasem! My jsme jim odevzdali svou Svobodnou vůli.

A víte, jaký je další z Konů? Vše má svou příčinu a následek. Co zaseješ, to sklidíš. A víte, kdo bude sklízet ovoce těch skutků, které vykonají ti majitelé naší Svobodné vůle? Hádejte, můžete třikrát!

Ano, jeden velký a těžký NÁSLEDEK se rozsype na milion malých následečků a každý si najde toho svého človíčka. Vždyť vše bylo konáno s našim souhlasem!

A velké svini se nestane nic, ale my všichni se budeme tak trochu brodit ve sračkách. Lidi neblbněte, a VEZMĚTE SI ZPĚT SVOU SVOBODNOU VŮLI.

Nedopusťte, aby se ty sviňárny dále děly s vaším tichým souhlasem.

Autorka: Ilona Hlavničková

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Ilona Hlavničková 1 Článek
Občina Třinec: Jsme otevřená skupina přátel z Třince a okolí, kteří si uvědomují duchovní podstatu svého bytí. Jsme si vědomi toho, že jsme zde na Zemi jen díky svým Předkům a že naše kořeny sahají daleko, daleko do minulosti. Hledáme tyto kořeny a naše cesta je plná překvapení a dobrodružství. Uvědomujeme si, že duchovní pokrok jednotlivce je důležitý k probuzení celé společnosti a k nalezení nové kvality života na naší Matce Zemi. Spolupracujeme se všemi, kdo mají zájem podílet se na společném sdílení, tvoření a práci pro celek. Naše činnost: Víme, že v dnešní době předělu věků a bouřlivého rozvoje vědomí je velmi potřebná skupinová práce, která urychluje duchovní pokrok jednotlivce a tím i celé společnosti. Proto se scházíme ke společným meditacím, oslavám, tancům a zpívání. Skupina lidí sdružujících se kolem naší Občiny má za sebou různorodé zkušenosti z životní a duchovní praxe. Díky tomu se navzájem velmi obohacujeme. Nejsme svázání žádnými dogmaty a doktrínami. Každý se ve skupině projevuje dle otevřenosti svého srdce a čistoty své mysli. Člověk, který netvoří, nežije, jen živoří Radost z tvoření je to, co projasňuje naše životy. Tvoříme každý samostatně i všichni společně a navzájem se inspirujeme a podporujeme. Tvoření je bytostný znak naší Kultury. Tvorba naší Občiny: Na energetické úrovni pracujeme na harmonizaci stávající skutečnosti a tvoříme nové světlé obrazy života našeho Slavjanského světa – toto vše prostřednictvím obřadů, chorovodů, meditací a zpěvu a dalších harmonizačních technik. Na úroveň hmotnou vstupují skrze nás nové Písničky a Slavjanské rozprávky pro děti. K probuzení společnosti nabízíme široké veřejnosti pořady na Svobodném vysílači CS – Studio Třinec s různorodou tématikou, která souzní s naší Kulturou, a to ve spolupráci s dalšími Občinami. www.obcina-trinec.cz, omh.mskraj@seznam.cz

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář