O epidemii koronaviru jinak, v astrologických a geopolitických souvislostech

O epidemii koronaviru jinak, v astrologických a geopolitických souvislostech

V roce 2017 se v Praze uskutečnila netradiční přednáška. Vystoupili v ní indičtí kněží zvaní Nadiové, kteří přečetli proroctví o vývoji ČR mezi lety 2017 až 2025.

Proroctví bylo zapsáno na listu palmy ve starotamilštině. Vzniklo díky schopnosti starodávných indických Rišiů ve svém vnímání proniknout za hranice prostoru a času a nahlédnout tak do budoucnosti světa, což vedlo ke vzniku knihovny palmových svitků, které kromě osudů jednotlivců popisuje i budoucí osudy celých států. Proroctví pro ČR jsem věnoval jeden svůj dřívější článek, krátce z něj budu nyní citovat.

Existují i listy pro Českou republiku. Jeho obsah byl čten letos v Praze a popisuje osudy naší země v budoucích několika letech. Podle obsahu svitku, by ČR žádné velikánské pohromy v tomto období snad neměly potkat. Vývoj však půjde jak na houpačce, a tak se budou střídat časy prosperity a krize. Roky 2018 a 2019 by měly být roky poměrné hospodářské prosperity a politické stability. V roce 2020 nás však postihne krize, která se projeví růstem nezaměstnanosti a dalšími problémy. Pak se situace opět stabilizuje, aby v roce 2024 přišla krize další.

Svitky naznačují jisté potíže s možnými diktáty ze strany EU, kterým bude naše země vystavena. Svitky v podstatě chválí naši vládu za opatrnický přístup k přijímání uprchlíků. Vyzdvihují spirituální bohatství ČR a předpovídají postupné začleňování metod alternativní medicíny do ČR. Několikrát zmiňují problémy s počasím, především upozorňují na rizika horka a sucha.

Předpověď palmových listů pro ČR končí rokem 2025. Co přijde pak? Podle Nadiů existují svitky ještě pro dvě další období. Pak přijde konec doby temna, železného věku označovaného Indy jako kalijuga. Začne nový zlatý věk lidstva, ve kterém již nebude této formy pomoci lidem zapotřebí.

To, že rok 2020 nebude snadný, netvrdila jen staroindická proroctví. Shodovali se na tom i astrologové, kteří zkoumali horoskop světa a České republiky na tento rok. Nejvíce se přitom diskutovalo o konjunkci-spojení dvou planet: Saturna a Pluta, které proběhlo v lednu roku 2020. V březnu roku 2019 přitom byla publikována na internetu pro mě nejzajímavější astrologická analýza: Svět v roce 2020: Blíží se změna – podle astrologie padnou mnozí politici a přeskupí se sféry vlivu. Píše se zde mimo jiné:

Dá se tedy předpokládat, že nás v roce 2020 čeká radikální proměna politických struktur a politické garnitury, někteří politici odejdou, jiní budou „odejiti“. Postupem doby pravděpodobně vzniknou nové mocenské oblasti, některé státy a velmoci nabudou na významu a vlivu, některé ho ztratí. V této souvislosti se může změnit ekonomika světa.

O epidemii koronaviru jinak, v astrologických a geopolitických souvislostech 1

Vzhledem k tomu, že na konci roku 2020 se ke konjunkci Saturn–Pluto připojí ještě planeta Jupiter (filozofie, expanze), dá se očekávat nejen počátek nového světového uspořádání, ale i postupná změna paradigmatu neboli světového názoru.

Astrologii se věnuji řadu let. Na rozdíl od mnohých, kteří se astrologii smějí, považují ji za cenou vědu. Astrologie nedokáže přesně popsat zevní detaily děje, to dokáží jen dobří jasnovidci, či astrologové s jasnozřivými schopnostmi. Zkušený astrolog však dokáže odhalit určité budoucí trendy a nahlédnout do hlubší podstaty osudu či děje. Je tomu proto, že ve vesmíru je vše provázané. Osudy lidí a společnosti zrcadlí pohyby planet na obloze.

A tak astrologové, ani já, nepředpověděli epidemii koronaviru, tato věc jim zůstala skryta. Byl to jistě i osudový záměr. Epidemie je pro lidstvo výchovnou lekcí. Kdyby byla předpovězena se svými detaily, nepřinesla by žádoucí ponaučení. Nicméně, v horoskopech děj, který bude s touto epidemií spojen, již astrologové viděli dobře. Planeta Saturn přináší tíži a zkoušky, které nás prověří. Pluto je planetou radikální změny, transformace. Spojení planet vede k tlaku, který nutí společnost a lidi měnit životní přístupy.

Na současném dění vidíme, že geopolitická analýza výše citovaného astrologa byla velice dobrá. Ač první byla postižena Čína, je to tato země, kterou geopoliticky krize nejvíc posílí. V letech 1989/1990 vzešel ze soupeření velmocí Sovětského Svazu a USA jako vítěz západní velmoc. Sovětská ekonomika nedokázala před tou západní obstát. Nyní vítězí nad Západem Čína. Západ nedokáže konkurovat levným čínským výrobkům. Čínský smysl pro kolektivismus, poslušnost, pracovitost a ochota se uskromnit vítězí nad západním individualismem a životním stylem, v mnohém podobným životnímu stylu Římanů v době soumraku Římské říše.

Jsme svědky selhání EU, uzavírání hranic států. Národní stát se opět stává hegemonem. Slova o evropských hodnotách a euroatlantickém spojenectví stejně jako jejich protagonisté se dostávají na okraj veřejného prostoru. Slova o tom, že pomoc z Číny máme díky letadlu, jehož využití nám zajišťuje naše členství v NATO, působí křečovitě a trapně i u velkých zastánců našeho členství v této organizaci. Stejně jako v roce 1938 se opět musíme spolehnout jen sami na sebe. Krásně je to vidět na shánění ochranných prostředků v Číně, kdy USA vyvíjí veliké úsilí veškerou tamní produkci ujmout pro sebe. Opět zde vidíme ideu America first, jež je nadřazena ideji jakéhokoliv spojenectví.

V této souvislosti je tady velké poučení pro nás. Naše politika by měla být politikou všech azimutů. Nemůžeme se jako malý stát spoléhat na nějakého konkrétního spojence, ale snažit se mít pragmaticky dobré vztahy se všemi velmocemi. To bude klíčové i pro překonání ekonomické krize, kdy budeme hledat uplatnění pro naše výrobky na nejrůznějších světových trzích. V této souvislosti nám protiruské sankce, či kritická prohlášení pražských komunálních politiků vůči Číně, jen zbytečně škodí. Z postoje vlády je naděje, že si tyto věci dobře uvědomují. Stalo se nevídané. Vláda se ve své politice posledních dní nachází inspiraci v “barbarském” Východu a kritizuje západní postoj. Na Západě se mnozí smějí naším lidem nosícím roušky a ani ti nej prozápadní politici a novináři až na pár výjimek se nebijí v prsa, že se odvracíme od Západu a směřujeme na Východ. Kdo by to jen ještě před měsícem tušil?

Ne, já nejsem stoupenec politiky Číny a jejího státního zřízení, jak by se někomu mohlo zdát. Jen odmítám tu jistou povýšenost a pýchu západní civilizace, že je tím nejlepším pod sluncem. Pýchu, která dostala touto epidemií pořádně na frak.

Autor: Ing. Petr Bajnar

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Poznámka: Kompletní čtení pro ČR z palmových listů z r, 2017 je ke shlédnutí zde. Čtení o r. 2020 je od 1h a 14 min.

Ing. Petr Bajnar 9 Článků
Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění. https://bajnar.blog.idnes.cz/. E-mail: bajnar.petr@seznam.cz

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář