Magnetoterapie

Magnetoterapie

Využití magnetoterapie k léčebným účelům lze datovat na tisíciletí. Avšak teprve v současné době se objevují první seriózní a vědecky podložené informace. Experimenty prokázaly vetší odolnost organismu proti infekci, regulační účinky na trávicí trakt, protiaterosklerotické efekty, zklidňující účinky na nervový systém. Byly provedeny i první experimenty na zvířatech, kde se sledovaly možné protinádorové účinky. Zmagnetizované tekutiny jako je voda, minerálky, džus, čaj a jiné, by měly být součástí každodenního pitného režimu pro dosažení dobrého celkového zdravotního stavu a posílení imunitního systému organismu. Zmagnetizovaná voda může příznivě působit při zažívacích potížích, nadýmání, žaludečních vředech, při ledvinových a žlučníkových kamenech, menstruačních potížích a menopauze. Zmagnetizovaná voda je vhodná taktéž pro ošetření pleti, mytí pokožky, při onemocněních jako je akné, ekzém.

Vliv zmagnetizované vody na člověka

Je prokázáno, že magnetické pole ovlivňuje životní energii lidí. Bez magnetického pole země by život na zemi nebyl možný.

Náš životní styl navíc vliv magnetického pole ještě dále omezuje. V betonových budovách, kde žijeme a pracujeme, stejně jako v automobilech, kde trávíme více a více času, jsme přinejmenším zčásti odříznuti od té trochy zemského magnetizmu. Doktor Kyiči Nakagawa, ředitel tokijské nemocnice Isuzu, strávil více než dvacet let výzkumem vlivů magnetů na živé organizmy a zjistil, že příčinou mnoha zdravotních potíží vznikajících u stále větší skupiny lidí může být nedostatkem magnetizmu.  Tento nedostatek nazval „syndromem nedostatečného magnetického pole“. Mezi různé příznaky syndromu, které popsal, patří ztuhlost ramen, zad a krku, nevysvětlitelná bolest v hrudi, časté bolesti hlavy, závratě, bezdůvodná nespavost, trvalá zácpa, nevyrovnanost centrální nervové soustavy, ataxie (porucha koordinace pohybu), rozptýlené lumbago (ústřel, náhlé bolesti v kříži, „houser“) a celková únava. Již v roce 1958 publikoval Dr. Nakagawa se svým týmem práci, ve které popisuje efekt magnetického pole na ztuhlost v ramennou. Nedávná studie Unversity of Virginia jasně prokázala blahodárný vliv magnetického pole na zmenšování otoků.

Není tedy divu, že se nejrůznější magnetické výrobky staly obchodním artiklem, stejně jako vše ostatní, co lze spojit se zdravím.

Účinky magnetu na lidské zdraví byly známé již v dávných dobách. Sám „otec medicíny“ Hippokrates údajně léčil onemocnění kloubů přikládáním rudy magnetovce. Existují nedoložené pověsti, že Číňané znali a používali magnet již 4 500 let před Kristem.

Magnetoterapie 1

Vědecké základy magnetoterapie byly budovány až koncem 19. a začátkem 20. století v těsné návaznosti na rozvoj fyziky, chemie a elektrofyziologie. U zrodu teorie elektromagnetického pole stál anglický fyzik J.C. Maxwell, který objevil základní vlastnosti elektromagnetického pole a v roce 1864 zevšeobecnil poznatky o elektrických a magnetických jevech v podobě tzv. Maxwellových rovnic. U nás stál v čele renesance magnetoterapie Grüner, v 70. a 80. letech Jeřábek, který zpracoval praktické výsledky u celé řady onemocnění, podobně jako Chvojka, který počáteční úsilí věnoval magnetoterapeutické léčbě špatně se hojících zlomenin.

Princip magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulzující magnetické pole o nízké frekvenci. Pulsní magnetické pole svým působením několikanásobně zvětšuje prostupnost buněčných membrán. A to je jeden z klíčů ke správnému fungování imunity vašeho těla.

U permanentních magnetů jsou sice výsledky zdokumentované a pozitivní, ale ne zase tak převratné. Důvod je ten, že magnetické pole z permanentních magnetů a rovněž u terapeutických přístrojů není stejné, jako magnetické biopole těla a tělo ho musí přetransformovat. Navíc v tekutinách není toto magnetické pole trvalé a působí jen několik minut a vymizí se ztrátami bez užitku. Jeho magnetické pole je minusové polarity, takže tělo je schopno absorbovat jen určitou část nebo množství. Proto je působnost jen dočasná. Dlouhodobé nošení magnetických náramků podle některých studií, může dokonce člověku ublížit.

U magnetické vody vyrobené z kapsle ORMEOS (je to české a celosvětové prvenství) obsahující magnetickou hmotu je účinnost jiná, větší a prospěšnější a nezpůsobuje žádné vedlejší účinky, protože magnetické pole je plusové polarity a buňky ho přijímají bezprostředně a okamžitě. Je to obrovský rozdíl a možná právě to je klíč, proč účinnost je mnohem prospěšnější a kvalitnější. Ovlivnění intenzity látkové výměny – (nízkofrekvenční pulsní magnetické pole) prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, tzn. každou buňkou, a indukuje zde slabé elektrické proudy. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, k zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání – což je základní předpoklad každého ozdravného procesu. Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin jsou začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Např. magnetismus v oblasti jater, stimuluje jaterní činnost a urychluje a zefektivňuje detoxikační pochody v celém organizmu. Lokálních efektů magnetoterapie dosáhneme přiložením obkladů na problémovou oblast – sval, kloub, páteř apod. např. u metabolických nemocí jako diabetes a dna, u regenerace tkání po prodělaných infekcích – zánět jater, mononukleóza, toxické poškození tkání. Ale také u ekzému a jiných alergií. Hojivý, regenerační efekt je souhrnem dalších dílčích efektů a podporuje přirozenou schopnost organizmu hojit a regenerovat.

Magnetické pole účinkuje na lidský organizmus především prostřednictvím krve, která jeho účinky „roznáší“ oběhovým systémem po celém těle. Jak to funguje? Lidské tělo obsahuje 5–6 litrů krve, která je pumpována srdcem ke každému tělnímu orgánu. Lidská krev obsahuje červené krvinky, které slouží jako malé nádobky pro bílkovinu hemoglobin a na povrchu mají kladný náboj, tedy plusovou polaritu. Dodávaná energie s plusovou polaritou působí proti tzv. penízkovatění erytrocytů, umožní jejich opětovné rozptýlení a tím zvětšuje plochu schopnou vázat kyslík.

Magnetoterapie 2

Krev, která prošla, nebo je ovlivněna vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík (lépe se okysličovat). Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus cév, tepen a vlásečnic – dojde k jejich rozšíření (vasodilataci) a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky. Významně se zvyšuje parciální tlak kyslíku. Vlivem pozitivní magnetoterapie se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin (trombů). Významnou příčinou snižování rychlosti průtoku krve je tvoření formací červených krvinek ve tvaru „hromádek mincí“, což znamená, že se červené krvinky hromadí a vytváří hromádky jako mince na sobě. V tomto případě krvinky nemohou měnit tvar a jsou příliš veliké na to, aby mohly procházet nejmenšími cévami, snižuje se jejich schopnost vázat kyslík. Dochází ke zpomalování krevního oběhu a přísun kyslíku i ostatních nezbytných látek ke tkáním je omezen. To se netýká jen červených krvinek, ale i tukových, které se ze stejných příčin slepují a vytváří nánosy a nakonec zátky. Všechno dohromady vytvoří tromby. Kyslík je pro naše tělo palivo. Pokud ho však má náš organismus málo, naše tělo pracuje jako kotel na slabém ohni – málo energie, vitality, pomalá látková výměna, hromadění toxinů a nemoci. Pokud je krev ovlivněna magnetickým polem dochází ke snížení tendence červených krvinek k jejich „slepování“. Nastává zlepšení krevního oběhu, často dochází k úpravě příliš vysokého nebo nízkého krevního tlaku – jeho harmonizace. Zmagnetizovaná krev je schopna účinněji transportovat kyslík a zásobovat buňky vitálními látkami, a tak vylepšit buněčný energetický metabolismus. Náš kotel tedy dostává více paliva, začíná fungovat lépe – sám se uzdravuje – máme více energie, lépe se čistíme, jsme šťastnější a zdravější. Orgán, který je lépe zásoben složkami, jež potřebuje, se unaví pomaleji, protože zvyšuje zásobení tkání a orgánu kyslíkem a tím optimalizuje jejich fungování. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevní tlak. Magnetoterapie se osvědčuje u lehkých forem ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních i horních končetin, u nehojících se bércových vředů a všech poruch prokrvení. Nedochází k rekanalizaci již uzavřených cév, ale značně se rozšiřuje kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni. Vasodilatační účinek magnetoterapie je žádoucí u všech postižení cévního systému, kde je ztížen průtok okysličené krve – tj. u ischemických potíží končetin, srdce, mozku. Tedy všude, kde zvýšené zásobení kyslíkem pomáhá hojit a zlepšovat funkci tkání a orgánů a zároveň působí protizánětlivě. Cévní onemocnění je dnes nejčastější příčinou úmrtí. Více než 50 % lidí dnes umírá na infarkty a mozkové mrtvice.

Specifickým problémem krevního oběhu je cévní zásobení hlavy, které je velmi složité. Představte si, když se ucpe nebo praskne jedna cévka v hlavě. Co nastává? Ano! Mozková mrtvice. Tichý terorista, přichází a zabíjí. Každý den v České republice zemře na následky mozkové mrtvice 160 lidí, to jsou 4 plné autobusy. Často ten, kdo přežije mozkovou mrtvici, umírá nebo ochrne na druhou, nebo třetí, které následují. I to je problém prokrvení a stavu cév a schopností červených krvinek. Magnetické pole může podpořit prokrvování i těch nejjemnějších vlásečnic v hlavě. Mozek je řídící centrum celého organismu a pokud není dostatečně vyživován, začne ochabovat, začínáte zapomínat, přichází deprese, nespavost a další problémy. Demence je způsobena nedostatečným přísunem energie do mozku. Podobně je to i u mozkového Alzheimerova onemocnění, kde navíc dochází mezi neurony k zánětům. Tato onemocnění je možné ovlivnit magnetickou vodou. Kvalitní prokrvení mozku je další nezbytností pro uchování našeho dlouhého, spokojeného a plnohodnotného života.

Magnetoterapie 3
Foto Richard Nový

Magnetické pole má pozoruhodné účinky i na nervovou soustavu. Základní stavební jednotkou nervové soustavy je nervová buňka – neuron a její funkcí je přenos vzruchů mezi periférií těla a centrální nervovou soustavou systémem nervů a nervových zakončení. Neuron má na povrchu opět kladný náboj. Pokud působíme mínusovou polaritou, negativní náboj magnetického pole a kladný náboj nervové buňky se začnou vzájemně přitahovat. Tím se sníží intenzita přenosu signálu, který se dostává do mozku a tím dochází i k utlumení bolesti, kterou člověk cítí. Možná vám to připadá jako prospěšné, já jsem ale jiného názoru. Doporučená síla magnetického pole k protibolestivým – analgetickým – účinkům, je minimálně 500 gaussů (tisíckrát více než je přirozené magnetické pole země). U magnetických šperků jsou použity permanentní magnety s hodnotou od 800 do 1800 gaussů. Ovšem, toto magnetické pole sice utlumí bolest, neurony díky opačnému magnetickému náboji se utlumí, necítíme bolest, ale neřeší problém vzniklé bolesti. Opět se řeší důsledek ne příčina! Klíčem je opět polarita magnetického pole. Činnost žláz s vnitřní sekrecí – vyplavování hormonů – může být regulováno, a dokonce i vylepšováno pomocí magnetického pole, protože vlásečnice, které obklopují žlázy s vnitřní sekrecí, jsou součástí oběhové soustavy, kterou právě magnetické pole dokáže velmi pozitivně ovlivnit. Zlepšení prokrvení těchto vlásečnic umožňuje lepší sekreci hormonu, a tím zesiluje jeho účinek. Vzhledem k tomu, že jednou z funkcí hormonů často bývá stimulace sekrece hormonů dalších, může být efekt na zdraví jedince vskutku ohromující. To lze využít k řešení problémů s potencí, plodností u mužů i žen.

Vápník je základním stavebním kamenem kostí. Pod vlivem magnetického pole se mění aktivita vápenných iontů a tak, jak bylo již vysledováno, může dojít k významnému urychlení hojení zlomenin.

Vzhledem k tomu, že v oblasti magnetoterapie je stále objevováno mnoho a mnoho nových účinků působení magnetického pole na lidský organizmus, jedná se skutečně o metodu budoucnosti. Již nyní můžeme tvrdit, že přispívá k vylepšení celé řady životních funkcí. Výzkumy prokázaly, že magnetoterapie nemá prakticky žádné vedlejší účinky a nelze se jí předávkovat. Co se týká pitného režimu, magnetizovaná voda je kvalitní a zdravou náhradou energetických nápojů, které rozhodně zdraví neprospívají.

Magnetoterapie je velice účinnou metodou, která pomáhá při nejrůznějších zdravotních problémech a působí pozitivně minimálně na šedesát základních onemocnění. Jak tedy víme, působení magnetickým polem s plusovou polaritou má v mnoha různých směrech blahodárné účinky a např. magnetická voda upravená magnetizací výše uvedenou kapslí jsou doslova životní energií. Jsou velice potřebné jako dnešní protiváha k energii smrti, které jsme vystaveni denně prostřednictvím našich potravin, naší pitnou vodou, našimi „léky“, sugescemi, elektromagnetickými poli a radioaktivitou. Jsme světelné tělo, stejně jako hmotné tělo. Celý vesmír a veškerá hmota je jen zhuštěnou energií a bez energie není život.

Proč jsme více a více nemocní? Příčina je v autoimunitě vyvolané nepřátelskými genetickými vetřelci, (kteří mohou zahrnovat i geneticky upravené potraviny – GMO. Bylo by prospěšné tyto plodiny zakázat!), jež negativně přeprogramovávají DNA tím, že využívají proces přepisu RNA přikazující tělu replikovat umělé kódy uvnitř buněk. Jakmile je tedy vlastně DNA přeprogramována, získá schopnost doslova vytvářet nové patogenní, či „patogenetické“ buněčné kultury. Původní holografická matrice, aby mohla neustálé deformaci zabránit a opravovat špatné kódy, potřebuje tu správnou energii a frekvenci světelných vln. A té je nedostatek z mnoha příčin. Změnit to může používání správné a prospěšné energie.

Autor: Stanislav Kašpar, www.ormeos.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Články uveřejňované v magazínu Kulatý svět pocházejí ze dvou zdrojů: Články vlastní, redakční, autorské, které píší redaktoři nebo naši partneři pro magazín Kulatý svět. Texty jsou duševním vlastnictvím každého autora, proto je volně publikují kdekoliv dle jejich uvážení. Tyto články jsou označeny tagem Originální článek. Tvůrci článků mohou mít uvedenou svoji charakteristiku v odkazu Autoři. Články převzaté z webových stránek, sociálních sítí apod. Vždy uvádíme autora a zdroj textu.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář