Rok krize či zmoudření

Rok krize či zmoudření

Roky 2018 a 2019 byly v České republice z ekonomického hlediska roky hojnosti a prosperity. Naopak rok 2020 bude spojen spíše se stagnací a poklesem.

Takto s jistým zjednodušením popisuje vývoj naší země staroindický palmový list pro ČR, jehož veřejné čtení proběhlo v Praze v roce 2017.

Svět a ekonomika se vyvíjí cyklicky. Období růstu vždy střídají doby poklesu a recese. Zvykli jsme si období prosperity nazývat dobrými časy a období poklesu časy zlými. Je tomu však opravdu tak?

Konjunktura je sice příjemná věc, má však jednu stinnou stránku. Zejména u méně vyspělých lidí podporuje materialismus, konzumní způsob života a lidi rozmazluje. To je něco, co ve společnosti v období recese může vyvolat vážný problém. Lidé, kteří si zvykli na všudypřítomnou nabídku volných pracovních míst a růst mezd, se jen velmi neochotně budou přizpůsobovat zhoršujícím se poměrům. Roste riziko růstu popularity radikálních hnutí a násilných pouličních nepokojů.

Období stagnace jsou sice dobou zchudnutí a uskromnění, mohou však být i dobou hlubšího zamyšlení. Není náhodou myšlenka hodnotit kvalitu společnosti číslem udávajícím růst HDP výrazem dekadence? Vždyť potenciální změna orientace moderní společnosti od konzumního k duchovnějšímu stylu života by byla nutně spojena s výrazným poklesem tržeb a skokovým propadem růstu HDP.

Rok krize či zmoudření 1

Tady je souvislost i s dalším tématem, o kterém budeme jistě také v tomto roce diskutovat, s ekologií. Můžeme diskutovat o tom, do jaké míry je klimatická změna přirozeným jevem a do jaké míry ji ovlivňuje člověk. Ale nemůžeme popřít existenci a dlouhodobé důsledky klimatické změny. Ty si dříve či později samy vynutí přehodnocení našich životních hodnot a životního stylu.

Dvojka je v numerologii číslem citu. Dvě dvojky v letopočtu téma citu pro tento rok ještě posilují. V tom vidím jistou naději, že napříč společností by mohla více rezonovat spirituální témata, která jsou citu přece jen bližší než pro v současnosti upřednostňovaný racionálně zaměřený rozum.

V roce 2020 nás jistě čeká řada zajímavých a důležitých událostí, jako je Brexit v Británii, či krajské volby u nás, o kterých se bude hojně psát v mainstreamových médiích. Já bych však zmínil událost z oblastí, kterým se tato média nyní nevěnují vůbec, nebo o nich referují převážně jednostranně a negativně. Tou oblastí je alternativní medicína. Pod záštitou hlavního města Prahy proběhne v červnu v Praze mezinárodní konference, jejímž cílem bude vytvoření platformy, v rámci které budou sdíleny zkušenosti různých oborů pomáhajících lidem v oblasti zdraví. Výše platu je jistě důležitá věc, ale když přijde vážnější nemoc, tak je druhotná. Na to bychom neměli zapomínat.

Rok 2020 očekávám především se zvědavostí, co nám přinese. Zda se již letos dostaví recese, nebo k ní dojde až v dalších letech, nevím. Jedno však vím jistě. Přinese nám všem nové zkušenosti, které jsou předpokladem pokroku a vývoje. Proto není důvod mít z tohoto roku strach.

Přeji všem co nejlepší rok 2020.

Poznámka: Pro zájemce o astrologii doporučuji přečíst zajímavý pohled na světové dění v roce 2020 z pohledu astrologie: Svět v roce 2020: Blíží se změna-podle astrologie padnou mnozí politici a přeskupí se sféry vlivu.

Autor: Ing. Petr Bajnar

Zdroje: YouTube.comwww.cam2020praha.czhttps://zoommagazin.iprima.cz/

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Ing. Petr Bajnar
Ing. Petr Bajnar 9 Článků
Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění. https://bajnar.blog.idnes.cz/. E-mail: bajnar.petr@seznam.cz

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.