Čtení z palmových listů

Čtení z palmových listů

Jednou z mnoha velkých „záhad“ současné doby, které staví na hlavu racionální vědecké poznání, představují knihovny palmových listů, které se nacházejí v jižní Indii.

Obsahují popisy osudu lidí, kteří knihovny v jejich historii navštíví a přijdou se zeptat na svůj osud. Jejich vznik je datován do doby před více než 5000 lety a za jejich autory jsou považováni dávní indičtí mudrci-rišiové, kteří ve svých meditacích pronikli až za hranice prostoru a času.

Představa, že by někdo před pěti tisíci lety v starotamilštině, což je jazyk, ve kterém je svitek napsán, popsal osud můj (listy jsou po několika stoletích přepisovány) či mého souseda, je pro lidi naší moderní doby jen těžko pochopitelná. Přesto je to fakt. Měl jsem možnost se o tom osobně přesvědčit. Před 5 lety jsem v Praze absolvoval čtení svého palmového listu přes Skype. Dovolte, abych se s touto zkušeností s vámi podělil a popsal, jak procedura čtení probíhá.

K tomu, aby mohl být váš list vyhledán, je nutný otisk vašeho palce, který je vaší nezaměnitelnou charakteristikou. Na jeho základě se v Indii vyhledává příslušný svazek listů (někdy i více svazků), z nichž jeden list je popisem osudu, který právě žijete.

Čtení z palmových listů 1

V druhé fázi nastává vyhledávání vašeho osobního listu z příslušného svazku. Probíhá to tak, že indický čteč – Nadi – vám klade otázky na které odpovídáte ano-ne. V okamžiku jakéhokoliv nesouhlasu se jde na další list. U mě vyhledávání trvalo asi 10 minut. Otázky které mi byly kladeny, byly typu: jste ženatý?, máte děti?, obsahuje jméno otce 5 písmen?, jmenuje se vaše matka Marie? a podobně. Zpočátku jsem odpovídal na všechny položené otázky zpravidla Ne, až do okamžiku, kdy se na jednom z listů objevilo správně jméno mého otce-Miroslav. Pak už jsem říkal jen Ano: Jmenuje se Vaše matka Vera? Ano. Máte jednu provdanou sestru? Ano. Vystudoval jste technickou vysokou školu? Ano. Jmenujete se Petr? Ano. Narodil jste se v pondělí dne…, měsíce… a roku…? Ano. Skutečně tam byl uveden přesně datum mého narození. Můj palmový list byl nalezen.

Ještě zajímavější bylo vyhledávání svitků u jedné ženy, která se v ten den také zúčastnila čtení. Při vyhledávání svého listu dostávala i docela nepříjemnou otázku. Měla jste někdy přítele v době manželství? Ona žena měla dilema. Pokud by zalhala, pak by její list nebyl nalezen. Odpověděla tedy Ano. Další otázka Nadiho zněla: Jmenoval se ten muž…? V listu skutečně bylo napsáno jméno toho přítele! Ta žena nám přiznala, že o jejich vztahu prakticky nikdo nevěděl a dovědět se to její manžel, jistě by vyváděl. Jen tak mimochodem. Slyšel jsem o obdobném případu, kdy účastníkovi čtení Nadi z listu vyčetl „Nyní máte krátce nový vztah.“ Jeho reakce byla „Jen to prosím neřekněte mojí ženě“.

Když byly všem účastníkům čtení vyhledány jejich listy – všichni tam měli uvedeny naprosto správné osobní údaje – následovalo vlastní čtení. Přiznám se, že jsem byl pořádně nervózní. Představa, že za chvilku se dozvím, kdy s velkou pravděpodobností zemřou mí rodiče, potká-li mě v životě nějaká pohroma, či kdy zemřu, ve mně vyvolávaly strach a úzkost. Musím však říci, že i když tyto věci tam byly naznačeny, tak byly podány způsobem, který člověk unese.

Čtení z palmových listů 2Čtení začalo osobní charakteristikou a výkladem horoskopu dle védské astrologie. Následovalo něco, co by se dalo označit, jako životní poslání. Ze způsobu promluvy jsem měl dojem, jako by autor listu viděl do mé duše. Z toho, co četl, bylo zřejmé, že mi rozuměl, věděl, co v životě řeším, a tomu přizpůsobil svůj výklad. Následoval výhled do budoucnosti. Bylo uvedeno vždy několika leté období, jeho charakteristika, na co si mám dát pozor a podobně. Zajímavé byly např. charakteristiky onemocnění rodičů v budoucích čtyřech letech, kterými trpí již nyní.

V následující části jsem mohl indickému Nadimu položit jakýkoliv dotaz a byl mi také vyložen jeden z mých minulých životů, který se odehrával v Indii a který měl vztah k věcem, než řeším v tomto svém životě. Na listu byly také rady a doporučení, jak pročistit špatnou karmu z minulých životů. Klíčovou roli v Indické duchovní tradici v tom hraje modlitba-puja, kterou za vás vykonávají indičtí kněží.

Položme si nyní otázku. Jak je možné, že něco takového jako knihovna palmových listů mohlo vzniknout? K nalezení odpovědi nám mohou pomoci i poznatky moderní fyziky. Část fyziků dneška v souladu s poznáním starých filozofů tvrdí, že čas v podstatě není. Náš osud je tedy hotový děj. Byl zde před tím, než jsme se narodili, a bude tady i po naší smrti. Pokud někdo najde způsob, jak překonat omezení prostoru a času, pak může popsat jakýkoli osud, který se odehrával v časově libovolně vzdálené minulosti či budoucnosti.

Další otázka se týká správnosti předpovědi budoucnosti. Je vskutku pravda, že ne každé proroctví se naplní tak přesně, jak je v listu napsáno. Ve svém okolí znám příklad ženy, v jejímž listu bylo napsáno, že její manžel bude žít deset let a on přitom zemřel za pouhý rok. Příčiny těchto neshod je možné vidět v tom, že budoucí osud má více osudových variant podle toho, jak se ve svých životech rozhodujeme. Onen muž např. nedbal zdravotních doporučení během své závažné choroby, a díky tomu si svůj život značně zkrátil.

Přesto však, že ne vše se v budoucnu splní, mají palmové listy obsahující nejen osudy lidí, ale např. i států, hluboký smysl. Umožňují nám hlouběji pochopit, proč tu na světě jsme, kam kráčíme, co je v životě důležité a co je málo významné. Jsou velkou pomocí starých indických mudrců zvláště lidem dnešní, tak silně materialismem deformované doby.

Na internetu se objevily před časem reportáže hovořící o tom, že vše, co se týká palmových listů, je podvod. Je pravda, že i sami Indové většinou takto smýšlejí. Je tomu proto, že v Indii provozuje knihovnu palmových svitků řada podvodníků. Nadi Palani, u kterého jsem absolvoval čtení, jím však rozhodně není. Byl již také několikrát v České republice a měl zde i přednášku o palmových listech, jejíž záznam je i na internetu.

Autor: Ing. Petr Bajnar

Zdroje: www.palmovelisty.cz, www.dub.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Ing. Petr Bajnar 9 Článků
Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění. https://bajnar.blog.idnes.cz/. E-mail: bajnar.petr@seznam.cz

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář