O mamince…

Povídání o mamince.

Je jen jedna. A navždy bude. Je moje a já jsem její. Nikdy to nebude jinak. Ježíš pravil – kdo je má matka? Všechny jsou mé matky… Celá léta jsem se snažila chápat tato slova. Jak je možné milovat všechny matky stejně? Jak to myslel? Ctím Ježíše a miluji jej celým svým srdcem, však vnitřní boj jsem prožívala dlouho, tak dlouho, dokud se mé srdce neztotožnilo s Ním, s Jeho srdcem, s jeho pocity a emocemi.

Až se rozplynula dvojnost, až přestal být On a já, až jsme splynuli někde v hlubokém podvědomí sama sebe vlivem nekonečného tlaku a situací, které se skrze 3D sobecky vnucovaly a ukrajovaly si z mého Života velké krajíce nestravitelného chleba…

A ta maminka, jediná na Světě, se na mně začala dívat očima Jeho. Ta, která mně vždy milovala a vyzařovala ze svých očích mateřskou něhu a snahu mně stále ochraňovat, najednou vyzářila cosi, co jsem neznala. Bylo a je tam něco nového, v té mojí ustarané, nemocné a zmatené mamince se najednou ukázalo něco, co nebylo její, co tak důvěrně znám…

Je tam On. Prázdné oči, které jsou přitom naplněné až po okraj Bytím, tou Prázdnotou Všehomíra, už neukazují jen tu jednu jedinou matku, v jejich očích jsou matky všechny. Matky celé Země.

Co se stalo? Jak to, že jsem je tam dřív neviděla? Jak to, že mně mnohokrát dráždily její otázky, její ustavičný strach, kterým mně zatěžovala?

Pozvolna jsem začínala chápat. Vidím odraz sama sebe, v jejich očích poznávám Jeho, tu Lásku, které jsem zasvětila svůj Život. Hledáním té bezpodmínečnosti, kdy bolest již nebolí a strach není strachem, neboť jsem obojí již nemohla unést…

Tato Láska mi ukázala svou maminku neosobně, a přitom je mi nyní nejblíž… Nevím dne hodiny, kdy mně již nepozná, kdy mi nevezme telefon anebo neotevře dveře… Nemoc Alzheimer jí mění rychlostí blesku, má svůj svět, do kterého zatím patřím a já se denně modlím, ať nám zůstane to oční spojení skrze maminku, dceru a Krista až do konce…

Kdo je má matka? Všechny jsou mé matky, neboť ve svém srdci cítím propojení se všemi Matkami a Dcerami, s Bohyněmi, s ženským aspektem nejvyšší Intuice Lásky.

A přesto je a bude jen moje jediná na Světě… Miluji tě, mami.

S láskou ke všem matkám

Renáta Rowena*

Autor: Léčitelka Renáta Rowena*, www.renatarowena.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Renáta Rowena 11 Článků
Předávat lidem Naději, aktivovat v nich Lásku ke všem a ke všemu, hlavně k sobě samým, to je mé pravé Poslání. Na mé dlouholeté Cestě dochází k dalšímu vývoji a posunu. Přirozenost Vzestupu platí pro každého z nás, včetně naší drahé Země. Všechny zkušenosti, kterými jsem za ta léta prošla a které byly nedílnou součástí mého Poznání a hlavně „rozpomenutí se“, se staly hybnou silou aktivující se Životní síly, která mi ukazuje jasný směr konání vzhledem k Lidstvu. Všichni jsme Léčitelé, v první řadě je třeba zaměřit se na vyléčení sama sebe, přijetí se a akceptování všech a všeho takového, jaké je. Čili nesoudit.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář