Fáze dlouhodobého vztahu

Fáze vztahu dlouhodobého nastávají vždy a v každém partnerství.

Žádný vztah nestagnuje, ale má tendenci se vyvíjet. Prochází různými fázemi, každá má svá určitá úskalí, a proto je dobré si uvědomit, v jaké fázi se zrovna nacházíte, a jaká rizika toto období s sebou nese.

Vztah nebude stejný v začátku, jako třeba za pět let. Bude se určitým způsobem měnit a vyvíjet. V začátcích si myslíme, že to bude díky vzájemnému poznávání vlastně stále lepší a lepší. Bohužel často pak naše očekávání nejsou vůbec naplněna, ale mnohdy právě naopak zažíváme zklamání. Snaha vrátit vztah do stejné fáze jako byl na začátku, kdy se nám to vlastně mnohdy nejvíce líbilo, končívá neúspěchem.

Uvědomit si základní zákonitosti, že se vztah bude měnit, je určitě dobrým základem. Pak takové změny člověk může snáze očekávat, a nepotká jej tedy nepřipraveného. Ovšem žádný vztah není stejný a nelze tedy nikdy říct, že to určitě bude tak nebo onak. Je jen velká pravděpodobnost, že to bude podobné. Je tedy dobré brát níže napsané s přihlédnutím k individualitě každého jedince i páru.

Fáze první – zamilovanost

V první fázi, kdy se téměř vznášíme, nic pro nás není nemožné, a jsme ochotni pro druhého snést modré z nebe. Jsou lidé, kteří střídají partnery jen proto, aby opět zažívali tuto opojnou první fázi. Ona je totiž ne náhodou podobná opravdovému opojení, jako např. drogou. Člověk má v této fázi mnoho energie, téměř euforické stavy. Na druhou stranu mozek značně potlačuje kritickou stránku směrem k milované osobě.

Je téměř zbytečné takovému zamilovanému člověku vyčítat, že nevidí případné chyby svého protějšku. On je skutečně totiž nevidí. Jeho mozek je před ním tají, zastírá, a dokonce hledá výmluvy a omluvy. V tomto období také ochotně potlačujeme své potřeby ve prospěch milované osoby. Jsme schopni nejen se obětovat, ale také se třeba i značně přizpůsobovat, jen ať jsme co nejvíce slučitelní a působíme co nejvíce harmonickým dojmem.

Naším jediným cílem v tomto období je mnohdy jen udělat milovanou osobu šťastnou. Vůbec nám není divné, že jsme postavili zbožňovanou osobu nad sebe. Toto období bývá proměnlivě dlouhé. U někoho je pryč po pár týdnech, někomu vydrží celé roky. Především v případě, že milovaná osoba z nějakých příčin jakoby uniká, nemá ji jeden z partnerů prostě stále jistou, bojí se, že ji ztratí, může se v takové fázi zaseknout na poměrně dlouhou dobu.

Známkou, že se většinou jeden z partnerů přes tuto fázi nepřenesl může někdy působit na okolí velmi roztomile, protože taková osoba působí stále velmi zamilovaně. Bohužel je mnohdy takový člověk už spíše ve fázi závislosti na tom druhém. Navíc má tendenci se neustále přizpůsobovat a potlačovat to, co chce on sám. Mnohdy pak právě proto přestane být pro svůj protějšek imponujícím a dojde k rozchodu.

Fáze druhá – kam se poděly růžové brýle?

Nástup této fáze urychluje třeba společné bydlení partnerů, denní starosti a povinnosti, které jsou na ně kladeny. V této fázi se již mezi partnery objevují rozdíly a také na sobě začíná dvojice vidět navzájem své nedostatky. Začíná se ve vztahu více prosazovat část našeho já, chceme více začít naplňovat své potřeby a nejen partnerovy.

S tím se objevují často první pocity zklamání a rozčarování. Časté jsou výčitky typu – změnil ses, změnila jsi se, proč už to není jako na začátku. Lidé mají mnohdy pocit, že jejich protějšek je vlastně někdo jiný, než si vybrali. Nechce se už tolik přizpůsobovat, komunikovat a prosazuje si svoji. Pokud oba nepochopí, že je velmi důležitá upřímná komunikace a nalezení vhodného kompromisu, jde o období, kdy hrozí první nevěry a taktéž samozřejmě rozchod.

Třetí fáze – boj o moc

Pokud vztah přežije fázi dvě může se posunout do fáze tři, kdy začíná někdy skrytý a někdy otevřený boj o moc. Každý v páru chce naplnit svá očekávání, které do vztahu dával. Mnohdy chce druhého za každou cenu změnit. Partneři mají tendenci dokazovat druhému svoji zaručenou pravdu. Chtějí, aby se především přizpůsobil ten druhý, aby se choval podle jejich očekávání. V tomto stádiu se partneři začnou navzájem obviňovat, může se objevit vzájemná nedůvěra. Za svoji nespokojenost v životě i ve vztahu pak viní především partnera.

Čtvrtá fáze – sedmý rok

Tato fáze se často kryje se sedmým rokem manželství či partnerství, ale nemusí to být pravidlem. V této fázi nastupuje mnohdy i větší krize ve vztahu. Často se v tomto období kumulují a zúročují jak zasunutá zklamání a křivdy, tak nefunkční komunikace i ubíjející stereotyp. Každý z dvojice pak má mnohdy pocit, že s partnerem již nemá snad nic společného.

Oba partneři pak často vidí jediné řešení, a to, že nejlepší, co mohou udělat, je odejít z manželství či partnerství a najít si vhodnějšího partnera. Mají pocit, že druhý nenaplnil jejich očekávání, že má spoustu chyb, že je omezuje a mnoho dalšího. Je pravdou, že toto období je značně kritické pro rozchod párů.

Pátá fáze – smíření

V této fázi se mohou partneři začít znovu nacházet k sobě cestu. Mnohdy i po prožití hluboké krize jejich vztahu. Začínají si naplno uvědomovat a akceptovat, že partner nemusí žít nutně podle očekávání toho druhého. Chápou, že je nutné se dohodnout na určitých kompromisech a také udržovat rovnováhu mezi dáváním a braním. Nastaví si ve vztahu určitá pravidla a dohody. Jejich dodržováním pak upevňují vztah.

Naproti tomu již mnohdy neřeší žabomyší války, nechtějí druhého ovládat. Také zjišťují, že musí od sebe trošku poodstoupit, aby se poté mohli k sobě opět přiblížit. Nemusí již dělat vše společně a trávit spolu veškerý čas. Na druhou stranu vědí, že péče o vztah je téměř nutností. V každém a zejména dlouhodobém vztahu pak může pomoci nejen dovednost komunikace.

Šestá fáze – přijetí

V této fázi již oba z partnerů většinou dokázali vybudovat rovnováhu mezi blízkosti při fungování v páru a zároveň respektovat svoji jedinečnost. Už dobře chápou, že nepřijede okouzlující princ nebo princezna na bílém koni, nepoveze je k ráji, a neposkytne jim trvalé štěstí bez jakéhokoliv jejich přičinění. Partneři se už v této fázi přijímají, jací jsou, včetně jejich horších stránek a chyb. Vědí mnohdy, co sami chtějí, a také už znají potřeby své i svého protějšku. V této fázi se pak většinou zhodnocuje, jak si jsou jako pár blízcí a nakolik jsou vlastně spolu rádi.

V této fázi může vztah vydržet ke spokojenosti obou navždy. Ale zároveň také nemusí. Tím, že se každý člověk vyvíjí, může dojít k situaci, kdy má třeba jeden z partnerů pocit, že se druhému vzdálil, že chce jít dále jinou a pouze svou cestou. Také vnější okolnosti, jako třeba odchod dětí z domova, nemoc, mohou vést ke krizi a rozchodu, ale stejně tak i k ještě většímu upevnění vztahu mezi partnery.

Tento článek názorně ukazuje, že krize vztahu a mnohdy nespokojenost ve vztahu jsou normální projevy dlouhodobého partnerství. Jako každý člověk, tak i vztah se vyvíjí. Tento vývoj přináší různá větší či menší rizika pro vztah. Vždy záleží na tom, jak příležitost uchopíme a jak s ní naložíme. Každá krize nám dává cenné informace a zkušenosti, které můžeme použít v dalším životě, a také ke zlepšení našeho vztahu.

Autor: Svatava K., studentka kurzu partnerských vztahů

Zdroj: www.partnerske-vztahy.eu

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Články uveřejňované v magazínu Kulatý svět pocházejí ze dvou zdrojů: Články vlastní, redakční, autorské, které píší redaktoři nebo naši partneři pro magazín Kulatý svět. Texty jsou duševním vlastnictvím každého autora, proto je volně publikují kdekoliv dle jejich uvážení. Tyto články jsou označeny tagem Originální článek. Tvůrci článků mohou mít uvedenou svoji charakteristiku v odkazu Autoři. Články převzaté z webových stránek, sociálních sítí apod. Vždy uvádíme autora a zdroj textu.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář