Poznámky k aktuálnímu návrhu zákona o léčitelství

Poznámky k aktuálnímu návrhu zákona o léčitelství

Rozdíl mezi přírodním lidovým talentovým léčitelstvím (od Boha) s používáním nedominantní hemisféry a naučeným vědeckým léčitelstvím s používáním dominantní hemisféry (s razítkem).

(z fragmentů diskuzí a korespondence k navrhovanému zákonu regulujícímu léčitelství s povinností se registrovat za 1 000 Kč, s pokutou milión Kč za pomoc bez registrace, po registraci evidovat a archivovat písemně všechno, co bylo oběma stranami řečeno, doporučeno a použito, což nelze bez osobních dat v návaznosti na GDPR s pokutami od půl miliardy a nakonec sehnat pojišťovnu, která bude ochotna pojistit, že vědecké nesmysly a pocitové výmysly v transu a extázi neublíží klientovi, který si ale právě pro pavědu přišel, když věda nepomohla).

Celkem chápu pana ministra, že se chce svým chlebodárcům zavděčit ve snaze ještě více uzákonit zdraví, přestože stávající stav je po mnoho desítek let takto viditelně nezákonně funkční, což je, podle jeho, nepředpokládám, mnohaletých zkušeností, špatně.

Na významné zvedání platů politiků a almužen důchodcům je potřeba stále více regulací, a zvláště daní. A také stále více lidí vyhledává alternativní zdravotní servis ve snaze vyhnout se lukrativní chemické terapii, a to se zřejmě musí zakázat, aby někdo nemusel analyzovat příčiny, proč se tak děje.

Z mého pohledu se jedná o schéma, kdy ministerstvo, příkladně instalatérství, vydá zákon zedníkům, jak musejí správně stavět, protože se potkávají s instalatéry na stejných stavbách, a tak mu cosi kdosi našeptává, že tomu (pod výmluvou obecné bezpečnosti) umí a musí nastavit pravidla.

Ona je teď taková podivná moderní doba zániku civilizace, kdy například na post ministra obrany dostává čtyřleté, z pohledu dělníka extra dobře placené angažmá, herec nebo managerka, která dle svých slov studovala obor dva týdny na internetu, abych se nedotkl politických rychloodborníků studovaných v Plzni či opisujících v diplomových pracích.

Z mého pohledu by návrh zákona k registraci a práci léčitelů měl nejdřív definovat ty léčitele, které lze nějak regulovat, a ty, u kterých to prostě není vědecky ani administrativně možné. Jinak vznikne situace, kdy šamanizmus, jasnovidectví, kartářství, proutkařství atd. boudou postaveny do stejné řady s lékařskou péčí a budou tak nepřímo povýšeny na vědeckou úroveň Ministerstva zdravotnictví. A to tak bude garantem vědeckých i žádaných pavědeckých a nesmyslných služeb léčitelů lidem, pojišťovnám i studovanému lékařskému personálu.

Níže jsem nastínil problematiku nevědeckého léčitelství, které by navržený zákon vědecky zlikvidoval a zároveň preventivně neumožnil vzniknout novým přírodním talentům, které v Číně označují za národní poklad s privilegii a u nás za čaroděje s požadavkem na upálení.

Únik ze zákona

Pakliže zákon vyjme z léčitelství a povinné evidence radící prodavačky a lékárníky, je v tom případě řešitelný únik za zákona jako předprodejní poradna ke zboží. V opačném případě budou prodavačky ve zdravých výživách a lékárnách stejné léčitelky jako třeba věštci, kartáři, jasnovidci, bylinkáři, druidi, maséři atd. A možná i kadeřnice, když si nedají pozor na pusu.

Jinak budou možné další alternativní úniky, jako například školení o hypotetické osobě.

Také by to mohlo být divadlo pro jednoho herce a jednoho diváka o Pohádce o nemocném člověku, kterak k léčiteli přišel…

Léčitelství je velmi složité svou rozmanitostí i klientelou. Osobně si myslím, že tento Gordický uzel lze řešit jen na vstupu k léčiteli, ne na výstupu od něj.

Zákon vychází z toho, že je zapotřebí pro zdraví lidu minimalizovat šmejdy z řad léčitelů tím, že zlikviduje talentované a léčitele přírodní od Boha, a šmejdům umožní se přizpůsobit.

Současná legislativa zatím se stávajícími zákony celkem bez problémů kontroluje léčitele a vychytává z nich nesolidní lidi. Ostatně špatní léčitelé se neuživí.

Snad jen je potřeba pro vědomost zákazníků označit cedulí provozovny studovaných orazítkovaných léčitelů vědeckých s právní odpovědností…

… a provozovny léčitelů pavědeckých přírodních, lidových, spontánních, nestudovaných s obecnou odpovědností vyplývající z občanského zákoníku.

Léčitelé nevědečtí

Pro přehled mého víření proti zákonu likvidujícím přírodní léčitele definuji léčitele vědecké a přírodní (spontánní).

Přesněji jsou přírodními lidoví, tedy laičtí, spontánní, neodborní, Bohem obdaření, případně odborní ve vědeckých nesmyslech, a tím razítkově nevyzkoušitelní: medicinmani, šamani, derviši, vědmy, jasnovidi, kouzelníci, bioenergetici, věštitelé, orákulové, spiritisté, médiumové (jako médium), senzibilové, kartářky, transobylinkáři, věštitelé z dlaně, irisdiagnostici, okultisté, orákulové, mesmeristé neboli magnetizéři (obdoba Reiki s magnetovcem v ruce) = šarlatáni (podle pana Mesmera, vystudovaného doktora filosofie a medicíny, chodícího po Vídni v šarlatovém plášti; přikládal léčivé magnety), hermetici, alchymisté, proutkaři, hledači patogenních zón, diagnostici z moči nebo automatické kresby, léčitelé s automatickým písmem, bioenergetici a nabíječi, vyzývatelé a krotitelé duchů, andělští komunikátoři, magnetizéři, zázračníci, telekineziologové, teleportové, čarodějnice, reikisté, mágové, vymítači, nakuřovači, modliči, meditači, konstelativci, šambalisté, sugestivci, ra-sheebisté, kraniosakrálisté, reconnectisté, Dornisté, živloterapeutisté, orgánovohodinoví terapisté, objímači, transisté, psychochirurgové (Filipínec Orbito) a určitě jsem si na některé další duchovní léčitelské specialisty, snažící se pomoci bližním, například podle hvězd, tělesných parametrů, homeonázorů a čísel, nevzpomněl. Nemohu zapomenout ani na pavlačové drbny, které dávají snaživě k dobru dobré rady, jak jedna paní povídala, že jí něco na neduh pomohlo. Dokonce i prodavačky ve zdravých výživách a v lékárnách, byť v mírné podobě, ale dávají, třebas bezplatná, obchodně zdravotní doporučení či řešení na základě náhlých vnuknutí ve snaze někomu nevhodně váhajícímu s nákupem napovědět, a tak mají také povinnost registrace, pojištění, sběru osobních a citlivých dat, jejich administrace a archivace v režimu GDPR, protože bez těchto dat je celá evidence právně na nic. Proto tedy musí každý podepsat papír souhlasu a není mi jasné, jak to udělá s radami po telefonu nebo v diskuzích.

Tímto budou všechny výše jmenované lidské přírodní fenomény laskavosti ze zákona administrativně znemožněny, protože i kdyby se k živnosti osobního poradenství nahlásili sekundárně za „pouhou“ další tisícovku na krajský úřad, agendu GDPR nezvládnou. Nebudou tak smět pomáhat bližním pod pohrůžkou pokuty miliónu korun za pomoc nebo radu někomu bez své státní registrace a čistého rejstříku trestů (pro srovnání – Pan Paseka ze Svratouchu i Svatý muž Pan Prouza z Batňovic byli z pohledu návrhu zákona kriminálníci, protože byli v base za úmyslné porušení zákona 20/66 Sb…). A nedej Bože, že by matka pofoukala dítěti bolící bolístku s americkou sugescí, že to bude dobré, zatlačila bouli studeným nástrojem nebo nakuřovala místnost vonnou tyčinkou či solnou lampou proti kašli.

Navíc by tito všichni měli mít za své nevědecké metody a hypotetické či vědě neznámé metody právní odpovědnost a případně prokazovat razítkem původ nabytí těchto většinou od Boha přirozených schopností.

Věřím, že všechny ze zákona povinné pojišťovny budou léčitele s nadšením pojišťovat podle sazebníku dle seznamu mnou vyjmenovaných schopností, a například když se léčiteli nepovede slibovaná teleportace ledvinového kamene, tak za něj pojišťovna vyplatí štědrou náhradu pozůstalým, pakliže se klientovi zasekl kámen cestou ven a metamorfoval se v nádor v míše. Podobně když diagnóza z kávové sedliny, ověřená kyvadlem a osudovou kartou po třetím sejmutí, se neshodne s lékařskou analýzou.

Také bude potřeba zapsat všechny placebotvorné vyřčené vědecké nesmysly s plnou právní odpovědností za ně, pohyby virgulí a sejmuté karty, vnuknutí i hlas andělů do evidenční karty klienta, případně vyfotit hemeroid před vzýváním andělů a zaříkáváním, a po něm (a to nezmiňuji raději fotku lokality Bartoliniho žlázy v zánětu před léčitelským nakuřováním či modlením, a po něm) a založit do osobní kartotéky, po vyzvědění kompletních osobních a velmi citlivých dat anamnézy klienta a jeho stížností na osud, včetně rodného čísla, adresy, všech mír, aury, jmen andělských průvodců a jejich poznámek k tématu zdraví, samozřejmě v režimu GDPR pod pokutou od půl miliardy výš.

Lidem vyhledávajícím tyto služby osobní povahy, vědě neznámé, pavědecké a materialisticky až pohádkově nesmyslné možnosti pomoci, z nějakého jejich osobního důvodu a nastavení, například pro placebo efekt, se mocný politik rozhodl tuto pavědu vědecky řídit, organizovat a lidem demokraticky nařizovat, co mohou a co nesmějí, protože to vymyslel, protože ví lépe než voliči, co chtějí a co musejí chtít, i kdyby nechtěli, jako ostatně skoro všichni mocní politici.

Takže jsme zase v socializmu a u zákona č. 20 z roku 1960 Sb., kde se zakázalo šmahem úplně všechno. Vzhledem k tomu, že se musíme v současné svobodné kapitalistické demokracii zamykat v našich domácích vězeních, aby svobodně se venku pohybující a svá práva mající lumpové se nedostali na naše usurpované domácí poklady, se ani nedivím.

Osobně si myslím, že dostatečně postačí k upozornění klientů cedule, že pomoc přírodního, lidového, nestudovaného léčitele přijímají na vlastní riziko, uvážení a odpovědnost s doporučením konzultace s lékařem. A to by mělo bohatě pro výběr daní stačit. Archivovat nesmysly nemá cenu, protože mnohdy léčitel ani sám neví, co se s ním v nějakém transu děje a co komu za pohádku ve svém polovědomí, až bezvědomí namluvil (viz např. známí jasnovidé Edgar Cayce nebo Chico Xavier). A archivovat neodborné rady pro argumentaci k případnému soudu se sběrem citlivých osobních dat je stejný nesmysl, jako požadovat po léčiteli odpovědnost za svou pavědu, pohádky, hypotetické názory a nesmysly. Lidé nejsou tak pitomí, aby to neuměli rozlišit, jen jsou ze stávajícího stavu zdravotní péče zoufalí, a proto hledají za každou šmejdy snadno zneužívanou cenu nějakou naději, kde to jen jde. Tento zákon o likvidaci zdravotní konkurence to za ně definitivně vyřeší. Mohou si začít přikládat drny, zprvu teplé…

Doporučuji, když tedy zákon, tak na každé léčitelské provozovně na ceduli vyjmenovat, které vědecké, neodborné, pavědecké a šarlatánské služby se zde provádějí. Že zde se provozují služby bez vědecké záruky, jen s obecnou právní odpovědností vyplývající z občanského zákoníku a každý klient je přijímá na vlastní přání, odpovědnost a zdravý rozum. A je to.

Při pochybnosti lze demokraticky nařídit povinnost klienta službu konzultovat s ošetřujícím lékařem.

V nemocnici také podepisujete před operací reverz… a to k velkému právnímu zamyšlení, k čemuže všemu dáváte cizímu člověku svolení s vámi vám, v dobré víře pro vaše zdraví, provést.

Vědečtí léčitelé

Vědečtí léčitelé suplují či doplňují lékaře velmi mnoha alternativami od bylin, presury a jehel po záření magnetických polí.

Své znalosti se musí naučit ve škole či kurzu se závěrečnou zkouškou před komisí s razítkem, že to v tu chvíli zkoušky uměli.

K práci používají hlavně dominantní pragmatickou hemisféru JÁ. Po nějaké praxi se u nich mohou projevit v nějaké míře až jasnovidně zvláštní schopnosti dobrého odhadu vědeckoléčitelských řešení, podle zkušeností a vědeckotechnického pokroku.

Zde by snad byla možná nějaká méně šikanující administrace pro přihlášené.

Tito vědečtí léčitelé by potom mohli mít ve svých úřadovnách ceduli, že mají právní odpovědnost ke klientům stejnou jako lékaři, jsou na své omyly pojištěni jako oni a jsou kontrolováni orgánem Ministerstva zdravotnictví. Tím by mohly být jejich služby propláceny i zdravotními pojišťovnami.

Úniková alternativa školením

Školení bylinkáře nahrazující dřívější poradenskou činnost:

Zde se provádí individuální školení a výuka na vámi zadané téma libovolných teoretických problémů nespokojenosti se stavem organizmu hypotetického nebo neznámého člověka, zásadně mimo služby dle Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. A zvláště ne § 2 nebo připravovaného zákona o léčitelských službách regulovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR!

V žádném případě se na školení nebudou probírat konkrétní problémy přítomné osoby, ale výhradně hypotetické nebo lektorovi neznámé, anonymní, se žákem definovanými potížemi, na jejichž řešení se bude případně školení na přání žáka zaměřovat. Nejedná se tedy o okruh osobních údajů dle GDPR, nejedná se o léčitelský zásah dle zákona o zdravotních službách a léčitelích, neuchovává se ze školení žádný archivní materiál, pouze si žák odnáší pro samostudium své poznámky.

A) Téma školení bude probráno na zcela nevědecké a naivně laické úrovni vycházející z tradičních metod šamanů, druidů, medicinmanů, zaříkávačů a kouzelníků, proutkařů a pružinovirgulistů, mesmeristů, šarlatánů, reikistů, bylinkářů, urinodiagnostiků, astrologů, matematiků, masérů, meditačů, duchařů a okultistů, psychosomatiků a hypnotizérů, jogínů, ajurvédistů, akupresuristů, turistů, alchymistů a spiritistů, andělů a zkušeností babičky i tetičky Dědka kořenáře®, a také jeho rozsáhlých rodinných a vlastních.

B) Budou probírána témata změn životního stylu, návrhy pohybových a stravovacích zvyklostí na základě Božích znamení, výkladu karet, automatické kresby i psaní, kávové sedliny, poslouchání hlasu andělů a naslouchání duši, vnuknutí, tělesných znaků, pohybů virgule (zvláště kyvadla, proutku, pružiny nebo L drátů), pocitu tepla a chladu ve více i méně přiložené ruce. Budou také probírána v potřebném a dostupném rozsahu témata vlastního jasnovidectví a harmonizační trans, případně diagnostický trans, sebeopravný psychosomatický trans nebo meditační trans, a zvláště trans spokojenosti, vděku, lásky a štěstí bez vlivu návykových látek, pouze s dechovým cvičením vedoucím ke zvýšení sycení krve kyslíkem.

C) Následovat bude předvedení pohybových zkušeností dle vlastního názoru a vzoru. Předvedeno bude též nahmatání tepu, odhalení mimovolních záškubů a vnímání vrzání šlach či chrupavek. Bude předveden odhad zanedbaného dýchání podle vnějších znaků na přítomných osobách, včetně školitele, a nácvik vyšší dechové efektivity. Rovněž různé druhy meditace a dechové techniky. Dále rozsahy kloubní pohyblivosti a svalové ztuhlosti se zvláštním zřetelem na svalové přetížení a prochlazení, zvláště v souvislosti s nesprávným držením těla. Budou předvedeny psychoenergetické dotekové metody, přikládání rukou či magnetů, kamenů, obkladů, masáží, posvícení nízkoenergetickými světelnými či tepelnými zdroji. Předvedena bude i ještěrka pro výuku ještěrčího dechu, případně dech sám. Probrány budou i jógové techniky (udijány) vedoucí k uvolnění břišních plynů, případně stolice apod.

D) Předvedeny budou na dobrovolnících i ukázky obvyklého měření krevního tlaku, EKG, nasycení kyslíku v krvi, spirometrie, zobrazení termokamerou, analýza turgoru apod. s laickým kometářem školitele.

E) Budou probrána témata vnitřní i zevní aplikace bylin a jejich modifikace z dostupných potravních doplňků, kosmetiky, stravy, vlastních zdrojů sběru, úpravy a přípravy. Budou předvedeny vůně a jejich možnosti. Budou probrány dostupné technické prostředky napomáhající ke tréninku a zmírnění nespokojenosti kohokoliv se svým tělem.

Průběh individuálního školení pro žáka s potřebným množstvím 0-3 asistentů (předpokládaná doba 30 minut):

1) Uvítání žáka a jeho případného doprovodu. Doporučení zasedacího pořádku. Uklidnění jeho případné nervozity, například slovy „Bude to dobré…“, „Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.“, „Kde nic není, ani smrt nebere…“, „Bůh vás sem přivedl, protože vás testuje k obrazu svému.“, „Dokud člověk žije, nesmí ztrácet naději.“, „Pokud pro sebe nic neuděláte, můžete začít přikládat drny; zprvu teplé…“ atd.

Vyposlechnutí případné stížnosti na nelehký zdravotně nepříznivý život žáka a umožnění se mu vymluvit z jeho stresů, psychonapětí a problémů.

2) Definice hypotetické bezejmenné osoby podle představy žáka, jeho návrhy jejích potíží, věku, váhy, tepu, povolání a životosprávy, případně nějakých dosud proběhlých nedostatečných lékařských léčebných pokusů, nevedoucích ke spokojenosti hypotetické osoby se svým průběhem života. Hypotetickou neznámou osobu může jako v divadle na své přání hrát sám žák, figurant, doprovod.

3) Probrání diagnostických metod ad B) ke jmenovanému zadání ad 2) a jejich předvedení s vysvětlujícím poučným komentářem.

4) Optimalizace řešení s využitím nejvhodnějších metod viz C) až E) s písemným zápisem žáka pro domácí opakování, se kterým mu může lektor pro zkrácení času a orientace v informacích na jeho žádost pomoci.

5) Vystavení účetních dokladů, inkaso, optimistické rozloučení se osvědčeným sloganem, velmi frekventovaným u našich filmových vzorů v Hollywoodu: „Bude to dobré!“, „Padáme odsud!“ případně „Oumajgot!“ nebo hodně frekventovaným naším: „ANO, bohatým bude líp!“

6) Zdanění příjmů ve jménu poslední věty. Volba nových účastníků.

7) Životní meditace v tichu přítomnosti a racionální mysli nad tím, že se sice nad lidskou blbostí nedá zvítězit, ale to člověka z boje neomlouvá, protože toto je podstata žití. Ráj bude až pak…

Autor: B. Nový, až do nabytí platnosti nového zákona léčitel a Dědek kořenář®, potom asi důchodce

mail: dedekkorenar@bnovy.cz

Články uveřejňované v magazínu Kulatý svět pocházejí ze dvou zdrojů: Články vlastní, redakční, autorské, které píší redaktoři nebo naši partneři pro magazín Kulatý svět. Texty jsou duševním vlastnictvím každého autora, proto je volně publikují kdekoliv dle jejich uvážení. Tyto články jsou označeny tagem Originální článek. Tvůrci článků mohou mít uvedenou svoji charakteristiku v odkazu Autoři. Články převzaté z webových stránek, sociálních sítí apod. Vždy uvádíme autora a zdroj textu.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář