Podzimní seminář v Rajnochovicích u sv. Hostýna

Podzimní seminář v Rajnochovicích u sv. Hostýna. 11.-14. října 2018. Návrat k božské jednotě.

Náplní programu jsou tato témata:

  • zvědomění si svého JÁ jakožto pravé identity své NESMRTELNOSTI
  • najití klíčové karmické vazby s matkou a otcem
  • rozpoznání karmického partnera od duálního
  • nasycení svého Vnitřního Dítěte
  • naplnění své Osudové úlohy na Zemi
  • zmírnění paradigmatu strachu prohlédnutím iluze ega
  • komplexní doucelení Božského muže, Božské ženy a Božského dítěte – TRIANGULACE

Těším se na všechny zájemce,

prosím ozvěte se na můj mobil: 777 312 137, nebo emailovou adresu: RenataRowena@seznam.cz

S láskou Renáta Rowena*

www.renatarowena.cz

Podzimní seminář v Rajnochovicích

Renáta Rowena
Renáta Rowena 11 Článků
Předávat lidem Naději, aktivovat v nich Lásku ke všem a ke všemu, hlavně k sobě samým, to je mé pravé Poslání. Na mé dlouholeté Cestě dochází k dalšímu vývoji a posunu. Přirozenost Vzestupu platí pro každého z nás, včetně naší drahé Země. Všechny zkušenosti, kterými jsem za ta léta prošla a které byly nedílnou součástí mého Poznání a hlavně „rozpomenutí se“, se staly hybnou silou aktivující se Životní síly, která mi ukazuje jasný směr konání vzhledem k Lidstvu. Všichni jsme Léčitelé, v první řadě je třeba zaměřit se na vyléčení sama sebe, přijetí se a akceptování všech a všeho takového, jaké je. Čili nesoudit.
avatar
  Odebírat  
Upozornit na