Kniha Videl som to zajtra

Videl som to zajtra je knihou pro ty, kteří se zajímají o mimotělové zážitky.

Mnoho lidí stále pochybuje o tom, jestli je fyzické tělo jenom pouhá schránka naší duše nebo zda člověk rovná se tělo. V tomto směru neexistuje mnoho relevantních a zajímavých svědectví ze současné doby, natož aby bylo možné si přečíst knihu na toto téma.

Ovšem právě nyní vychází kniha Videl som to zajtra od slovenské autorky Júlie Sellers, která do knihy přenesla skutečné zážitky jejího amerického manžela Michaela. Ten totiž i několik hodin denně pobývá mimo svoje tělo. Tímto způsobem cestuje a získává různé zkušenosti. A právě tyto zážitky Júlia zaznamenala do zmíněné knihy, která obsahuje téměř 200 zajímavých kapitol, jež se čtou jedním dechem. Na samotné knize lze jistě ocenit otevřenost, s jakou o daných tématech autorka píše. Nebojí se dotknout různých oblastí, což je obohacující pro lidi různých zájmů a zaměření.

Jistě, můžete patřit mezi skeptiky a tvrdit, že nic takového neexistuje. Ostatně vše se dá zpochybnit, nejenom tato kniha, ale i většina metafyzických zážitků. Na druhou stranu otevřená mysl i srdce si jistě dokážou udělat vlastní názor o tom, co kniha Videl som to zajtra obsahuje. A zda je pravdivá či nikoliv. Navíc opravdový hledající určitě ví nebo tuší, že cestování duše mimo fyzické tělo v čase i prostoru je možné. Potvrzuje to ostatně i mnoho duchovních učitelů z různých směrů.

Proto pokud máte o podobné zážitky hlubší zájem, nepochybně vás kniha Videl som to zajtra zaujme. A vůbec vám nebude vadit, že je napsaná ve slovenském jazyce, který my, Češi, dokážeme bez problémů číst.

Recenzent Pavel Hanzal

astrololg, léčitel, terapeut

 

Úryvok z knihy Videl som to zajtra

Syntropia, entropia, implózia, explózia, vibrácia a oscilácia

Základom hmoty je údajne fotón. Ako jej najmenšia častica. Je to elektromagnetické vlnenie, čiže svetlo. Hmota teda vznikla zo svetla. Z čoho ale vzniklo svetlo? Na začiatku bolo slovo. Hovorí sa v Knihe kníh. Slovo je mechanická zvuková vibrácia. Svetlo teda vzniklo zo zvuku.

Dimenzie sú založené na vzťahu medzi svetlom a zvukom. Čiže vibráciou a osciláciou. Tie existujú v určitých pomeroch. V závislosti od toho, v akých vzájomných pomeroch zvuk a svetlo existuje, vzniká buď hmota, polohmota, či tekuté, plynné, alebo plazmové skupenstvá. Prípadne antihmota, tekuté svetlo, studená plazma, alebo krystalínový prúd plazmy. Ten je je schopný s ľuďmi aj komunikovať. Nakoniec, aj tmavá hmota v úlohe absolútneho predchodcu hmoty.

Tak, ako svetlo, teda hmota, má pôvod vo zvukovej mechanickej vibrácii, aj ľudské myšlienky a emócie majú pôvod v citoch. Na začiatku evolúcie ľudského myslenia stál cit, pocit. Cit si nemožno zamieňať s emóciou. Tá vznikla z citu. Takže cit je vlastne matkou emócie. Tak ako je emócia matkou myšlienky. Cit, emócia a myšlienka, tvoria sekvenciu. Cit je vibračného pôvodu. Emócia, tak ako myšlienka, je elektromagnetického pôvodu. Len s tým rozdielom, že každá má iný pomer vibrácie a oscilácie. Emócia je viac magnetická. Myšlienka je naopak viac elektrická. V rámci vzniku emócie z citu, nastáva premena mechanickej vibrácie na elektromagnetickú osciláciu. Cit má základ vo vibrácii. Emócie a myšlienky majú základ v oscilácii, v elektromagnetických vlnách. Teda vo svetle.

Zvuk a svetlo sú vzájomne prepojené. Zvuk v sebe ukrýva potenciálne svetlo. Ono zase potenciálny zvuk. Citliví ľudia sú schopní počuť svetlo a vidieť zvuk. Zvuk, vibrácia a gravitácia, má však navrch. Vždy hrá prvú úlohu. Syntropia a entropia sú dve strany jednej mince. Chaos entropie a energie rozťahovania strieda harmónia syntropie a energie sťahovania. Chaotické časti sa tým zlúčia do jedného nedeliteľného organického celku. Pomáha im v tom gravitácia.

Rezonančná sila je matkou, akýmsi základom ostatných fyzikálnych síl. Čo je magnetizmus v antihmote, je elektrina v hmote. A naopak. Vždy záleží na tom, ako cítime. Nie na tom, čo a ako myslíme. Ak chceme liečiť svoje choré telo, musíme sa vrátiť na začiatok svojej cesty. K citom. Postupujeme akoby späť v čase. Vraciame sa do minulosti. Snažíme sa zachytiť cit alebo city, ktoré dali chorobe pôvod. Keď dosiahneme bod, frekvenciu citu, v ktorom choroba vznikla, musíme ho zmeniť na cit iných vibrácií. Ak nahradíme pôvodné vibrácie, ktoré chorobu spôsobili, za konštruktívne, napríklad radosti, šťastia a všeobjímajúcej lásky, vyzdravieme. Ide o princíp implózie do vnútra. Implodujeme do vlastného tela. Vrátime sa späť v čase do minulosti. Cieľom je zmena pôvodnej situácie vibrácií a citov, ktorá spôsobila chorobu. Je to princíp samoliečiteľstva, nápravy zlej karmy. Je to aj princíp fázovej konjugácie.

Karma neexistuje. Sú to len zhluky deštruktívnych frekvencií. Je potrebné roztopiť ich jemnými vibráciami lásky. Okolie treba naplniť pocitom lásky, vďaky, šťastia a radosti. Každý má túto schopnosť. Akýkoľvek problém, či už fyzický alebo psychický, treba riešiť citmi. Inak pretrváva. Myšlienky ani emócie nepomôžu. Človek sa musí napojiť na jadro problému, aby ho vyriešil. Týmto jadrom vždy bol, je a zostane, cit.

Emócie a city nie sú to isté. City sú zvukového, vibračného pôvodu. Emócie sú elektromagnetické vlny. Ak riešite svoj problém a dostanete sa len na úroveň emócií, problém trvá. Možno sa vám ho podarí oddialiť na určitý čas, ale zostane. Liečiteľ, ktorý sa pri liečení nedostane až na úroveň citov, do hĺbky, do vibračných úrovní, vám nedokáže pomôcť. Môže len odsunúť problémy do iných vrstiev. Korene problému však zostanú životaschopné. Na prerušenie koreňov treba precítiť všetko na úrovni základných vibračných citov.

Ak je človek schopný dostať sa v čase späť do minulosti, až do prvotnej vibrácie, dostane sa tak do oblasti priameho vibračného vnímania. Vtedy môže liečiť. Môže robiť zázraky zhmotnenia, levitácie, či odhmotnenia. Je schopný prijímať, pochopiť a vysvetliť akékoľvek informácie na akékoľvek témy. Človek, ktorý je rezonančne napojený na priestor vševnímania, vie okamžite odpovedať na akúkoľvek otázku. Nemusí o téme vopred nič vedieť. Umožňuje mu to rezonančné napojenie na všepriestor. V ňom sa informácie nachádzajú. Sťahuje ich odtiaľ podobným spôsobom, ako keď počítač sťahuje dáta. Tým priestorom nie je nič iné, než nulový bod. Miesto vzniku hmoty, ale aj jej rozkladu.

Sťahovanie informácií priamo z Haly záznamov, nie je totožné s channelingom. Pri channelingu prijímate informácie od iných bytostí. Sú sprostredkované. Informácie z Haly záznamov, na ktoré sa možno za určitých okolností rezonančne napojiť, sú priame. Neprechádzajú cez nejakú inú entitu. Cez sprostredkovateľa. Hala záznamov obsahuje informácie dostupné pre všetkých. Musia sa len na ne vedieť napojiť formou vibračnej spolurezonancie. Takéto informácie sú nemenné, stále a konečné.

Predchádza budúcnosť prítomnosti?

Niekedy, keď je Michael mimo tela, zažíva vlastnú budúcnosť. Najskôr zažije presne to, čo zažije vo fyzickom tele a teda v reálnom živote. Povedzme o niekoľko hodín, dní, či niekedy v budúcnosti. Zažije svoju budúcnosť až dvakrát. Žije tak dvakrát aj svoj život. Prvýkrát mimo tela. Druhýkrát už v tele. Niekedy začne rozhovor na tému, ktorú ešte nepoznám, ale on áno. Keďže ten rozhovor už predtým zažil mimo tela. Deje sa to aj v našej mailovej konverzácii. Číta moje správy dávno pred tým, než ich fyzicky napíšem.

Raz ma navštívil v mojej kancelárii na Capitol Hill vo Washingtone. Asi pätnásť minút pred telefonátom môjho šéfa z New Yorku mi oznámil, že o chvíľu zavolá do kancelárie. Povedal mi navyše obsah rozhovoru. Bola som v šoku. Keďže mi šéf skutočne o niekoľko minút zavolal. Obsah telefonátu bol presne taký, ako mi ho predtým opísal Michael.

Michael má ale najradšej zdvojené obedy. Vždy sa na nich zasmejeme. Prvý obed si vychutná mimo tela. Druhý, ten istý, o nejaký čas neskôr už vo fyzickom tele. Keď si vychutnáva obed mimo tela, dokáže si ho vychutnať tak, ako v tele.

Zmyslové vnemy ako chuť, čuch, dotyk, či cit, sa neodohrávajú na úrovni tela. Fungujú na vyššej frekvenčnej úrovni než fyzická hmota. Mimo tela ich dokonca pociťujeme oveľa intenzívnejšie. Hrubohmotné častice fyzického tela ich totiž okresávajú. Znížia ich intenzitu. Človek má v sebe kapacitu otvoriť aj iné mimozmyslové orgány, či receptory mimozmyslového vnímania. Stačí, ak sa napojí na vyššie frekvencie.

Minulosť aj budúcnosť ovplyvňujú prítomnosť

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť nie sú oddelené. Na jemnej úrovni, čiže v priestore, kde sa vlny pohybujú rýchlosťou svetla a vyššou, sú spojené do jedného. Všetko sa odohráva v jednom momente. Minulosť sa síce v našom časopriestore už odohrala, ale aj napriek tomu sa dá spoločne s budúcnosťou až na určité výnimky zmeniť. Zmeniť sa dá pomocou intenzívneho zámeru, ktorý je založený na cite. Nie na emócii alebo myšlienke. Tie sú elektromagnetického pôvodu. Podstatný je cit, ktorý má pôvod vo vibrácii. Ak je zámer založený na cite dostatočne silný, ak ho dokážete precítiť tak, ako keby to, čo chcete ovplyvniť sa už stalo, máte šancu na úspech.

Niekedy sa budúcnosť ovplyvniť, teda zmeniť, nedá. A to v prípade, ak sa časopriestorová energetická signatúra toho, čo ovplyvniť alebo zmeniť chcete, nachádza v určitej časti svetelného spektra. Čiže, ak prešla horizont alebo hranicu, na ktorej sa nachádza oranžová farba. Tej zodpovedá vlnová dĺžka 590 až 640 nanometrov.

Keď ste mimo tela, nielen, že vnímate časopriestor a teda prítomnosť, minulosť a budúcnosť úplne inak, ale zároveň, aby ste videli, nepotrebujete fyzické oči. Teda zrak. Oči sú vám prakticky prekážkou. Vidíte a pozorujete cez dotyk, čuch, sluch a chuť. A to všetko na diaľku. Nemusíte daný predmet ochutnať, ovoňať, alebo sa ho dotknúť.

Aj ľudí možno, rovnako ako predmety, opísať na základe ich charakteristickej chute, vône, zvuku a svetla, ktoré vysielajú. Ľudské telá môžu cítením, myslením a emóciami, ovplyvniť energetickú signatúru vlastnej telovej mriežky. Môžu meniť zvuk, chuť, vôňu a farby, ktoré do prostredia šíri ich fyzické telo. Ak ste nahnevaní, vychádza z vášho tela iná vôňa, chuť, zvuk a farby, než keď ste láskaví a šťastní. Forma vašej energetickej signatúry, mriežky, sa mení. Človek nachádzajúci sa mimo tela, v stave vyššej frekvenčnej pulzácie, dokáže všetky tieto zmeny vo vašom tele zachytiť. Keď ste mimo tela a pozorujete nejakého človeka z diaľky, ste schopní zachytiť jeho vôňu, chuť, farby-svetlo-žiaru, hustotu, náladu a myšlienky. Aj celkový vnútorný stav jeho vedomia. Sú ľudia, čo voňajú ako ruže alebo iný druh kvetov. Chutia sladko, kyslo alebo horko.

Entity vyšších frekvencií, ktoré bežní ľudia nedokážu zachytiť, vydávajú tiež rozličné vône. Ak ste presvedčení, že zrazu cítite nejakú sladkú vôňu, povedzme ruží, a vo vašom okolí žiadne nie sú, zrejme ste zachytili prítomnosť nejakej vysokofrekvenčnej entity. Nemusíte ju vidieť. Stačí, že jej prítomnosť cítite ako vôňu. Napríklad aj cigaretový dym. Niekedy ide o melódiu, chuť, ale aj zvláštny dotyk. Akoby chladného osviežujúceho vánku s mentolovou príchuťou na tvári, čele či rukách.

Geometrická forma vašej energetickej signatúry, mriežky vibračno-oscilačných vĺn, tvoriacich základ vášho hmotného tela, sa dokáže meniť podľa nálady. Podľa rozmýšľania. Či myslíte konštruktívne alebo deštruktívne. Odvíja sa aj od svetonázoru. Či ste veriaci a podobne.

Keď je vaša myseľ zameraná na city lásky, radosti, a vďačnosti, energetická signatúra vášho tela má tvar šesťuholníka. Tento tvar je jeden z najprospešnejších. Udržiava harmóniu. Zabezpečuje celkové psychické a fyzické zdravie. Pri návaloch hnevu, nenávisti a depresie, sa tvar mení. S ním sa mení aj celkový psychický stav človeka. Jeho fyzické zdravie. Na ňom totiž závisí. Človek správaním, náladami a myslením, dokáže ovplyvniť vlastné zdravie.

Autor: Mgr. Bc. Julia Sellers, BA HONRS

www.juliasellers.sk, Fan FB: Julia Sellers autor

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Mgr. Bc. Julia Sellers, BA HONRS
Mgr. Bc. Julia Sellers, BA HONRS 5 Článků
Studovala fytopatologii v bývalém SSSR, ruská teritoriální studia v USA, žurnalistiku v USA, politologii v SR, právo v SR a management v ČR. Jako občanka USA pracovala ve Washingtonu, D. C. v nadaci Stewarta Motta – zakladatele amerického General Motors a pak jako zahraniční poradkyně bývalého premiéra SR. Od roku 1994, kdy prožila první mimotělový zážitek, se zabývá tímto tématem a o mimotělových zážitcích napsala také knihu. V současnosti přednáší na téma mimotělových zážitků na Slovensku, v Česku a USA.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.